Kompaktné stanice typového radu UK

PRIESTOROVO ÚSPORNÉ RIEŠENIE


Pre prehľadnosť a nenápadnosť

Stavebný objekt nepochôdznych transformovní typu UK tvorí priestorová bunka modulárneho radu UK systému GRITEC.

V tejto bunke je namontovaná elektrotechnológia – transformátor(-y), NN a VN rozvádzače s vnútornými káblovými prepojeniami, vnútorným uzemňovacím okruhom, osvetlením, popr. ďalšími technologickými komponentmi.

Priestorová bunka sa skladá z korpusu (dno a steny) a zo samostatnej a demontovateľnej strechy. Do plášťa korpusu sú zabudované prístupové dvere, ventilačné elementy a stavebné prvky na napojenie vonkajšieho uzemnenia a vonkajšej kabeláže.

Dodávka štandardne prebieha vrátane montáže do pripraveného stavebného lôžka. Vonkajšie prepojenia vrátane zatesnenia káblových prestupov do stanice, vonkajší uzemňovací okruh, terénne úpravy a uvedenie do prevádzky GRITEC s.r.o. nezaisťuje.

Bezškárové liatie
a vibrácia betónu celou formou

Technológia betónu je srdcom našej spoločnosti a základom vašej technickej budovy. Preto kladieme dôraz na normové požiadavky na betón a kvalitu v jednom odliatku.

Vďaka tomu má náš betón výnimočnú odolnosť.

Bezesparé lití
Bezesparé lití
Beton, stavební materiál

Betón. Stavebný materiál

po storočia tvrdý, tesný a spoľahlivý


Na výrobu našich priestorových buniek používame železobetón podľa betonárskych noriem ČSN EN 13670: Zhotovovanie betónových konštrukcií a ČSN EN 206+A1: Betón – Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda. Zároveň spĺňame požiadavky na minimálny priesak vody v betóne v prípade čiastočne alebo úplne zapustených objektov. Výroba betónu v betonárňach prebieha pod externou aj internou kontrolou kvality. V porovnaní s výrobou betónu na stavbe si náš prefabrikovaný betón uchováva všetky svoje výhody. Preto je možná aj výroba betónových konštrukcií z vodotesného betónu s menšou konštrukčnou hrúbkou. To vedie k úsporám tak na vašej, ako na našej strane.

V porovnaní s odporúčaním smernice WU* používame kvalitnejší betón s pevnosťou v tlaku C35/45 a s výrazne nižším vodným súčiniteľom čerstvého betónu w (pomer hmotnosti vody voči cementu). Vďaka bezškárovej technológii sme schopní zaistiť vodotesnosť a obmedziť transport vlhkosti pri nižších konštrukčných hrúbkach a bez použitia dodatočných hydroizolácií.

* Smernica DAfStb: „Nepriepustné budovy z betónu“,
German Committee for Structural Concrete, e.V., Berlin

Technické parametre kompaktných staníc radu UF

UK 1100

Typ

Transformátor

Zastavaná plocha

Zaťaženie od korpusu
(bez technológie)

Zaťaženie od strechy

Technický list

UK 1100

630 kVA

3,90 m²

49,0 kN

11,0 kN

UK 1100

UK 1250

Typ

Transformátor

Zastavaná plocha

Zaťaženie od korpusu
(bez technológie)

Zaťaženie od strechy

Technický list

UK 1250-20

630 kVA

2,95 m²

39,5 kN

7,5 kN

UK 1250-20

UK 1250-25

630 kVA

3,65 m²

45,5 kN

9,5 kN

UK 1250-25

UK 1250-34

630 kVA

5,00 m²

57,5 kN

16,5 kN

UK 1250-34

UK 1250-36

630 kVA

5,22 m²

61,3 kN

16,7 kN

UK 1250-36

UK 1700

Typ

Transformátor  

Zastavaná plocha

Zaťaženie od korpusu
(bez technológie)

Zaťaženie od strechy

Technický list

UK 1700-15

 MS-Schaltstelle

3,00 m²

45,5 kN

8,0 kN

UK 1700-15

UK 1700-23

400 kVA

4,40 m²

53,0 kN

15,0 kN

UK 1700-23
UK 1700-23 s USM

UK 1700-28

630 kVA

5,40 m²

65,0 kN

18,0 kN

UK 1700-28

UK 1700-42

630 kVA

8,00 m²

98,0 kN

26,0 kN

UK 1700-42

UK 2000

Typ

Transformátor

Zastavaná plocha

Zaťaženie od korpusu
(bez technológie)

Zaťaženie od strechy

Technický list

UK 2000-23

1.250 kVA

5,10 m²

60,0 kN

20,0 kN

UK 2000-23

UK 2000-28

800 kVA

6,20 m²

66,5 kN

24,0 kN

UK 2000-28

UK 2200

Typ

Transformátor

Zastavaná plocha

Zaťaženie od korpusu
(bez technológie)

Zaťaženie od strechy

Technický list

UK 2200-10

Pouze NN

2,50 m²

37,5 kN

11,0 kN

UK 2200-10

UK 2200-10H

UK 2200-10X

UK 2200-15

 Pouze NN

3,80 m²

55,5 kN

14,0 kN

UK 2200-15

UK 2200-15H

UK 2200-15X

UK 2200-25

2.500 kVA

6,00 m²

71,0 kN

24,5 kN

UK 2200-25

UK 2200-25H

UK 2200-25X

UK 2200-27

2.500 kVA

6,60 m²

75,5 kN 

26,5 kN

UK 2200-27

UK 2200-27H

UK 2200-27X

UK 2200-29 3komorová

1.250 kVA

7,20 m²

80,0 kN

29,0 kN

UK 2200-29 3komorová

UK 2200-29H 3komorová

UK 2200-29X 3komorová

UK 2200 -29 1komorová

1.250 kVA

7,20 m²

65,0 kN

29,0 kN

UK 2200-29 1komorová

UK 2200-29H 1komorová

UK 2200-29X 1komorová

UK 2548

Typ

Transformátor

Zastavaná plocha

Zaťaženie od korpusu
(bez technológie)

Zaťaženie od strechy

Technický list

UK 2548

1000 kVA

11,95 m²

123,1 kN

45,6 kN

UK 2548

UK 2548 s USM

UKL 2817

Typ

Transformátor

Zastavaná plocha

Zaťaženie od korpusu
(bez technológie)

Zaťaženie od strechy

Technický list

UKL 2817

630 kVA

4,90 m²

51,5 kN

16,5 kN

 UK 2817

UK 2820

Typ

Transformátor

Zastavaná plocha

Zaťaženie od korpusu
(bez technológie)

Zaťaženie od strechy

Technický list

UK 2820

630 kVA

5,60 m²

63,5 kN

17,0 kN

UK 2820

UK 3015

Typ

Transformátor

Zastavaná plocha

Zaťaženie od korpusu
(bez technológie)

Zaťaženie od strechy

Technický list

UK 3015

630 kVA

4,50 m²

51,5 kN

16,5 kN 

UK 3015

UK 3024

Typ

Transformátor

Zastavaná plocha

Zaťaženie od korpusu
(bez technológie)

Zaťaženie od strechy

Technický list

UK 3024

630 kVA

7,10 m²

71,1 kN

28,2 kN 

UK 3024

UK 3024 s USM

UK 3048

Typ

Transformátor

Zastavaná plocha

Zaťaženie od korpusu
(bez technológie)

Zaťaženie od strechy

Technický list

UK 3048

1000 kVA

14,24 m²

143,9 kN

55,2 kN 

UK 3048

UKL 3119L

Typ

Transformátor

Zastavaná plocha

Zaťaženie od korpusu
(bez technológie)

Zaťaženie od strechy

Technický list

UKL 3119L 

630 kVA

6,00 m²

68,5 kN

68,5 kN

UKL 3119L

UKL 3119L s USM

UKL 3119R

Typ

Transformátor

Zastavaná plocha

Zaťaženie od korpusu
(bez technológie)

Zaťaženie od strechy

Technický list

UKL 3119R

630 kVA

6,00 m²

68,5 kN

16,0 kN

 UKL 3119R

TROJKOMOROVÝ SYSTÉM

UK 2600
UK 2600
UK 2600
UK 2600
UK 2600

TROJKOMOROVÝ SYSTÉM

UK 2200-29H
UK 2200-29H
UK 2200-29H
UK 2200-29H

PRÍSTUP Z TROCH STRÁN

UKL 2817
UKL 2817
UKL 2817
UKL 2817

PRÍSTUP Z JEDNEJ STRANY

UK 3015
UK 3015
UK 3015
UK 3015

Zásady ochrany osobných údajov

Naše webové stránky používajú externé komponenty, ako je Google Analytics a Google Fonts, ktoré môžu zhromažďovať údaje o tom, ako tieto webové stránky používate. Zásady ochrany osobných údajov.