ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD


Čistiarne odpadových vôd s kapacitou od 100 do 2000 EO (ekvivalentných obyvateľov) vyrábame z bezškárových prefabrikovaných železobetónových nádrží. Zaisťujeme všetko, od návrhu až po uvedenie do prevádzky. Naše know-how je založené na takmer 30 rokoch skúseností v ČR a 60 rokoch skúseností v Nemecku.

Čistírny odpadních vod GRITEC
ČOV
ČOV

SLUŽBY GRITEC ZAHŔŇAJÚ:

 • návrh a tvorbu projektovej dokumentácie,
 • výrobu, dopravu a montáž betónového prefabrikátu,
 • inštaláciu technológií,
 • uvedenie do prevádzky, revízie a pozáručný servis.

VÝHODY ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD GRITEC

 • Každý projekt riešime individuálne podľa zadaných parametrov a požiadaviek vodohospodárskych orgánov na kvalitu vyčistenej vody
 • ČOV od firmy GRITEC tvoria stavebnicový systém umožňujúci priebežné rozširovanie o ďalšiu, paralelnú linku
 • Povrch nádrží je odolný voči pôsobeniu odpadových vôd
 • Dokonale vodotesný objekt nevyžaduje dodatočné hydroizolácie
 • Vysoká životnosť a spoľahlivosť
 • Rýchla a čistá montáž aj v nepriaznivých klimatických podmienkach, bez mokrých stavebných procesov
 • Bez požiadaviek na zariadenie staveniska
 • Ekologický priebeh stavby vhodný tiež pre CHKO a národné parky
 • Veľa možností a povrchových úprav na architektonické stvárnenie nadzemného objektu
Čistírny odpadních vod GRITEC
VÝROBA

Bezškárové železobetónové nádrže vyrábame technológiou zvonového liatia. Dno a všetky 4 steny odlievame naraz. Vznikajú priestorové prefabrikáty v tvare vane, ktoré sú dokonale vodotesné a nevyžadujú dodatočnú hydroizoláciu. Vyššie uvedené výhody sú bežnou betonážou na stavbe nedosiahnuteľné. Nádrže vyrábame z vodostavebného betónu C35/45, ukladáme do oceľových foriem a hutníme vysokofrekvenčnou vibráciou.

Bezesparé lití
Bezesparé lití

DOPRAVA A MONTÁŽ

Technológia čistiarne sa čiastočne osadzuje do nádrží vo výrobnej hale. Odpadá tak požiadavka na zariadenie staveniska. Takto pripravené a vystrojené nádrže sa na automobilovom podvozku prepravia na miesto stavby a pomocou montážneho žeriava osadia do výkopu. Montáž prebieha väčšinou niekoľko hodín. Na stavenisku sa technologický celok dokompletizuje a uvedie do prevádzky.

STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ
STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ
OSADENIE NADZEMNÉHO OBJEKTU
OSADENIE NADZEMNÉHO OBJEKTU
MONTÁŽ STAVEBNEJ ČASTI
MONTÁŽ STAVEBNEJ ČASTI
INŠTALÁCIA TECHNOLOGICKEJ ČASTI
INŠTALÁCIA TECHNOLOGICKEJ ČASTI
MONTÁŽ ZÁKRYTOVÝCH DOSIEK
MONTÁŽ ZÁKRYTOVÝCH DOSIEK
STAVBA PRIPRAVENÁ NA KOLAUDÁCIU
STAVBA PRIPRAVENÁ NA KOLAUDÁCIU
Obráťte sa na nás

Nájdeme optimálne riešenie pre váš projekt. Požiadajte o radu alebo nezáväznú cenovú ponuku našich obchodno-technických zástupcov.

Co nás pohání
Co nás pohání

Zásady ochrany osobných údajov

Naše webové stránky používajú externé komponenty, ako je Google Analytics a Google Fonts, ktoré môžu zhromažďovať údaje o tom, ako tieto webové stránky používate. Zásady ochrany osobných údajov.