Strechy

Ploché a šikmé

Prehľad možností vyhotovenia

Střecha pochozí trafostanice
Střecha kompaktní trafostanice
Střecha kombibudovy

Často zákazníci požadujú v prípade technickej budovy strechu, ktorá zapadá do svojho okolia.

Na betónových strešných doskách dokážeme postaviť takmer akýkoľvek tvar strechy:

  • plochú strechu,
  • sedlovú,
  • valbovú,
  • pultovú
  • oblúkovú…

Krov usadzujeme vždy na betónovú strešnú dosku. Vďaka tomu sú splnené všetky požiadavky na požiarnu odolnosť, útlm hluku, pevnosť v tlaku a pod. V priebehu užívania sa potom dobre robí aj prípadná úprava a modernizácia.

Kvalita našich služieb v oblasti striech stojí jednak na našich vlastných tesároch a pokrývačoch, tak na externých firmách, ktoré poznajú dobre náš systém.

Detail strechy DV

Detail střechy "DV"

Na prianie strecha a fasáda so zateplením

Na přání střecha a fasáda se zateplením

Možnosti odvodnenia

Strešný zvod z hliníka
Strešný zvod z hliníka
Vyústenie nad terénom
Vyústenie nad terénom
Zaústenie do kanalizácie
Zaústenie do kanalizácie
Strešný vpust
Strešný vpust
Chŕlič
Chŕlič
Strešný žľab a zvod
Strešný žľab a zvod

Zásady ochrany osobných údajov

Naše webové stránky používajú externé komponenty, ako je Google Analytics a Google Fonts, ktoré môžu zhromažďovať údaje o tom, ako tieto webové stránky používate. Zásady ochrany osobných údajov.