Montáž

technických budov

Profesionálne a s modernou technikou

Veľkou výhodou montovaných priestorových buniek je okrem dobrej koordinácie remesiel aj rýchlosť montáže. Tu neponechávame nič náhode. Začína to už pri návrhu budovy, kde kladieme dôraz na ľahkú a rýchlu montáž. Výroba a dodávka budovy prebieha podľa dopredu stanoveného časového harmonogramu. Pre montáž vždy dopredu zaistíme dostatočný počet montážnikov a potrebné vybavenie.

Väčšinu budov zvládneme nainštalovať v priebehu jediného dňa.

Do našich montážnych párt si vyberáme skúsených pracovníkov z oblasti pozemného staviteľstva. Pre našich montážnikov je dôležitá výborná znalosť našich produktov, materiálov a potrebných technológií. Bezpečnosť práce je našou najvyššou prioritou. Kladieme dôraz na bezpečnosť tak pri výrobe, ako pri montáži.

Moderný a bohato vybavený vozový a strojový park, pravidelné školenia a v neposlednom rade naše vysoké nároky na kvalitu radia naše montážne čaty medzi spoľahlivé a vysokovýkonné články našej spoločnosti.

Zásady ochrany osobných údajov

Naše webové stránky používajú externé komponenty, ako je Google Analytics a Google Fonts, ktoré môžu zhromažďovať údaje o tom, ako tieto webové stránky používate. Zásady ochrany osobných údajov.