Vízia

Spoločne tvoríme budúcnosť

Čo nás ženie vpred

Vyvíjame systémové riešenia, vďaka ktorým sa môžu naši zákazníci rýchlo a bezpečne pripojiť do energetickej infraštruktúry, a to v súlade s aktuálnymi normovými požiadavkami.Prispievame tak k spoľahlivosti celej energetickej infraštruktúry.


Vďaka našim produktom sme nielen dôležitým pilierom, ale aj hnacou silou pri transformácii energetiky a mobility. Záleží nám na udržateľnosti a zodpovednosti voči klimatickým zmenám. Podporujeme bezpečné a spoľahlivé riešenie decentralizovanej energetiky. Chceme byť jednotkou na trhu vo všetkých našich kľúčových oblastiach v strednej Európe. Naším cieľom je stať sa uznávanou značkou vysokokvalitných technických budov aj v ďalších európskych regiónoch.

Naši zákazníci sa podieľajú na výstavbe a prevádzke energetických sietí, ktoré zaisťujú dodávky pre verejnosť a priemysel. Investujú do modernizácií, rozširovania a údržby svojich sietí.


Našou víziou je vyvíjať a zavádzať technické budovy,
ktoré sú šetrné k životnému prostrediu
a majú výrazne zníženú ekologickú stopu.


V čom sme výnimoční

V našom odbore chceme byť lídrom v oblasti inovácií a navrhovať trvale udržateľné systémové riešenia s vysokou pridanou hodnotou. Teplotný manažment našich produktov zodpovedá najnovšiemu stavu poznania. Snažíme sa, aby naše pasívne vetracie systémy patrili trvale k najlepším na svete. Chceme, aby si zákazníci spájali názov GRITEC s vysokou a trvalou kvalitou a vedeli, že sa môžu spoľahnúť na technicky najvyspelejšie riešenie so všetkými potrebnými atestmi, dokumentáciou a certifikátmi.

Sme presvedčení, že maximálne využitie na mieru vyrobených prefabrikovaných staníc a rozšírenie našich sprievodných služieb bude pre našich zákazníkov najväčším prínosom. Naše produkty sú nenahraditeľné pre transformáciu energetiky a prispievajú tak k dosiahnutiu klimaticky neutrálnej spoločnosti.


Zásady ochrany osobných údajov

Naše webové stránky používajú externé komponenty, ako je Google Analytics a Google Fonts, ktoré môžu zhromažďovať údaje o tom, ako tieto webové stránky používate. Zásady ochrany osobných údajov.