Riešenie fasád

a zatepľovacích systémov

Úplne podľa vašich predstáv


Vďaka výberu z rôznych štruktúr a odtieňov môžete zladiť fasádu svojej technickej budovy s okolím. Prezrite si ukážky vybraných realizácií na obrázkoch nižšie.

Velkoformátový obklad
Klinker pásky
Fasáda obložená dřevem

Vzorkovnica farieb

Fasádne omietky s odtieňom a štruktúrou podľa vášho výberu

Výber odtieňa

Zobrazené odtiene sú iba orientačné a môžu sa líšiť aj v závislosti od nastavenia monitora. Kvôli vernému zobrazeniu farieb si vyžiadajte tlačenú predlohu.

Vzorník barev GRITEC

° = Štandardné odtiene bez príplatku
* = Odtiene nevhodné na zatepľovací systém

Zatepľovacie systémy

Hoci sa vyhláška o energetickej náročnosti budov všeobecne neuplatňuje v prípade technických budov, v niektorých prípadoch môže mať zmysel. Záleží na projekte, zadávateľovi a jeho požiadavkách.

Najvýhodnejšie riešenie je použiť kontaktné zatepľovacie systémy. Nižšie nájdete orientačné hodnoty súčiniteľa prestupu tepla obvodovou konštrukciou našej technickej budovy.

Obvodová stena s fasádnou omietkou

U (W/m²K) hr. steny 10 cm U (W/m²K) hr. steny 14 cm Zaťaženie vl. tiažou (kN/m²) pri hr. 10 cm Zaťaženie vl. tiažou (kN/m²) pri hr. 14 cm
4,57 4,19 2,40 3,36
Obvodová stěna s fasádní omítkou

1 Obvodová stena zo železobetónu
2 Základný náter
3 Fasádna omietka

Obvodová stena so zatepľovacím systémom

Hrúbka izolantu [cm] U (W/m²K) hr. steny 10 cm U (W/m²K) hr. steny 14 cm Zaťaženie vl. tiažou (kN/m²) hr. steny 10 cm Zaťaženie vl. tiažou (kN/m²) hr. steny 14 cm
4 0,82 0,81 2,41 3,37
6 0,58 0,57 2,41 3,37
8 0,45 0,45 2,41 3,37
10 0,37 0,37 2,41 3,37
Obvodová stěna se zateplovacím systémem

1 Obvodová stena zo železobetónu
2 Lepidlo
3 Dosky z penového polystyrénu
4 Stierka so sieťovinou
5 Fasádna omietka

Sendvičová obvodová stena

Hrúbka izolantu (cm) U (W/m²K) hr. steny 10 cm U (W/m²K) hr. steny 14 cm Zaťaženie vl. tiažou (kN/m²) hr. steny 10 cm Zaťaženie vl. tiažou (kN/m²) hr. steny 14 cm
4 0,80 0,78 3,84 4,80
6 0,57 0,56 3,84 4,80
8 0,44 0,44 3,84 4,80
10 0,36 0,36 3,84 4,80

Pri výpočte sme uvažovali s hrúbkou vonkajšieho plášťa 6 cm.

Sendvičová obvodová stěna

1 Nosná stena zo železobetónu
2 Dosky z penového polystyrénu
3 Vonkajší plášť zo železobetónu

Zateplenie strechy

Zateplení střechy

Varianty so zateplenou strechou

  • Strecha s izoláciou hr. 30 mm ako ochranou proti slnku
  • Strecha s položenou izoláciou hr. > 30 mm (obrátená strecha)
  • Strecha s izoláciou zo strany interiéru (vnútorné zateplenie)
  • Strecha s obojstrannou izoláciou a oplechovaním atiky (obrátená strecha)
  • Strecha s izolantom a hydroizolačnou fóliou

Zásady ochrany osobných údajov

Naše webové stránky používajú externé komponenty, ako je Google Analytics a Google Fonts, ktoré môžu zhromažďovať údaje o tom, ako tieto webové stránky používate. Zásady ochrany osobných údajov.