Viac ako 60 rokov skúseností s technickými budovami

OD TYPOVÝCH KORPUSOV
PO BUDOVY NAVRHNUTÉ NA MIERU

OD JEDNODUCHÝCH STAVIEB
PO ZLOŽITÉ KOMBIBUDOVY


Pre technické budovy určené pre energetiku sa kladú vysoké požiadavky na bezpečnosť a kvalitu. Produkty GRITEC všetky tieto požiadavky spĺňajú. Máme za sebou viac ako 60 rokov skúseností a naši zákazníci sa na nás môžu spoľahnúť.

Výhody produktov GRITEC

Čím sa odlišujeme od konkurencie

Produkty na mieru

Technické budovy vyrábame na mnohých typových pôdorysoch. Z modulárnych buniek tvoríme priestorové zostavy. Ponúkame veľké množstvo individuálnych úprav a inštaláciu technológií presne podľa potrieb zákazníka.

Efektivita

Vysoká životnosť betónu vďaka kvalite prefabrikovanej výroby. Montáž hrubej stavby väčšinou za jeden deň. Úspora času vďaka odbornému poradenstvu a mnohoročným skúsenostiam.

Bezškárová technológia

Každá bunka je zhotovená ako jeden odliatok procesom tzv. zvonového liatia bez škár. Tento spôsob výroby prepožičiava telesu výnimočnú mechanickú odolnosť, tesnosť a dlhodobú životnosť.

Vlastné dvere a vetracie systémy

Dvere a vetracie prvky si vyrábame sami vo vlastnej zámočníckej dielni, aby sme zaistili najvyššiu bezpečnosť stanice a kompatibilitu všetkých dodaných komponentov.

Ďalšie výhody:

  • Železobetónové korpusy typového radu UF a UK so statickými výpočtami podľa Eurokódu
  • Certifikát systému riadenia kvality ISO 9001 a systému environmentálneho manažmentu ISO 14001
  • Betón s pevnostnou triedou C35/45 a stupňom vplyvu prostredia podľa požiadavky zákazníka
  • Požiarna odolnosť betónového korpusu EI90, na prianie až EI120
  • Špeciálne káblové priechodky osadené v podzemnej časti vo vodotesnom betóne

Typové rady

VŠETKO OD JEDNÉHO VÝROBCU SO ZÁRUKOU KOMPATIBILITY


POCHÔDZNE STANICE

Pochozí trafostanice

KOMPAKTNÉ STANICE

Typová řada UK

Zásady ochrany osobných údajov

Naše webové stránky používajú externé komponenty, ako je Google Analytics a Google Fonts, ktoré môžu zhromažďovať údaje o tom, ako tieto webové stránky používate. Zásady ochrany osobných údajov.