BUDOVY PRE FOTOVOLTIKU


Fotovoltaika GRITEC

Význam solárnej energie neustále rastie. Zelená dohoda, energetická kríza a štátna podpora vo forme dotácií patria medzi hlavné faktory, ktoré viedli k tomu, že sa čoraz viac investorov napriek náročnej administratíve rozhodlo pre veľké fotovoltaické elektrárne.

V spoločnosti GRITEC vám poskytneme technický servis pri návrhu rozvodne. Kladieme dôraz na vysokú bezpečnosť a zabezpečenie podmienok pre spoľahlivú prevádzku počas celej životnosti stavby. Samozrejme, rozvodňu dodáme v dohodnutom termíne.

KOMPLEXNÝ NÁVRH TRAFOSTANICE VRÁTANE TECHNOLÓGIE

Pomôžeme vám navrhnúť rozvodňu vrátane technológie VN a NN rozvádzačov, transformátorov a prvkov diaľkového ovládania v niekoľkých variantoch. Okrem technického poradenstva poskytujeme projektantom aj podklady potrebné na projekčnú činnosť. Počas konzultácií so zákazníkom používame online konfigurátor na rýchlu vizualizáciu rozvodne v 3D.

VÝROBA BEZŠKÁROVOU TECHNOLÓGIOU

Teleso stanice sa vyrába ako kompletný železobetónový prefabrikát. Používame technológiu odlievania zvonov. Dno a všetky štyri steny sa odlievajú súčasne. Prefabrikované časti v tvare vane sú vodotesné a nevyžadujú dodatočnú hydroizoláciu. Na výrobu používame vodotesný betón C35/45. Ukladáme ho do oceľových foriem a celú formu zhutňujeme pomocou vysokofrekvenčných vibrácií. Uvedené výhody nie je možné dosiahnuť bežnou betonážou na mieste. Stanicu môžeme umiestniť aj vo svahu. Samonosné železobetónové teleso potom slúži ako oporný múr.

DVERE VLASTNEJ VÝROBY

V našich zámočníckych dielňach vyrábame hliníkové dvere a vetracie komponenty s vysokou odolnosťou. Naše vetracie systémy zabezpečujú optimálne prúdenie vzduchu. Zabezpečujú chladenie priestorov transformátorov a rozvádzačov a zároveň zabraňujú vniknutiu snehu, dažďa, hmyzu a nepovolaných osôb. Ventilačné systémy sa dajú variabilne prispôsobiť podmienkam budovy a môžu byť zabudované do dverí a stien.

LÍDER V OBLASTI BEZPEČNOSTI TRAFOSTANIC A OCHRANY PROTI OBLÚKOVÉMU SKRATU

GRITEC Elektromobilita

Stáli sme pri zrode modernej koncepcie bezpečnej rozvodne. Prvé skúšky sa uskutočnili v roku 1974 v súlade s vtedajšími skúšobnými podmienkami a hodnotiacimi kritériami smernice PEHLA č. 2. Podieľali sme sa na vývoji nových normových požiadaviek. Počas našej existencie sme vykonali stovky skúšok v autorizovaných skúšobných laboratóriách v Nemecku a v Českej republike. Zabezpečenie bezpečnej stanice pre obsluhu aj okoloidúcich je našou najvyššou prioritou.

AŽ 6 MONTÁŽÍ DENNE PO CELÝ ROK

Hrubá stavba sa dá zvládnuť za niekoľko hodín. Nevyžadujeme žiadne špeciálne vybavenie staveniska a na stavbe nepoužívame mokré stavebné procesy. Stavbu môžeme inštalovať takmer za každého počasia. V závislosti od rozsahu dokážeme dokončovacie práce zvyčajne dokončiť v priebehu niekoľkých dní.

Stanicu umiestňujeme do nezamŕzajúcej hĺbky, zvyčajne do štrkového lôžka bez potreby zakladania. V prípade zložitých základov alebo kombinovaných stavieb je potrebné pripraviť základové pásy. Tie môžeme dodať aj ako prefabrikované.

REVÍZIA A ÚDRŽBA

Ponúkame tiež komplexný servis pre údržbu, rekonštrukciu a modernizáciu našich rozvodní. Na požiadanie zabezpečíme kontrolu a revíziu elektrických zariadení, plánované prehliadky, čistenie, sanáciu a opravy, prestavbu, premiestnenie a mnoho ďalšieho.

VÝSTAVBA CARPORTU V JADROVEJ ELEKTRÁRNI DUKOVANY

GRITEC Elektromobilita
Dukovany

Zastrešenie, ktoré bolo vybudované pre 322 nových parkovacích miest, umožnilo inštaláciu fotovoltaickej elektrárne s výkonom 831 kWp bez potreby nového pozemku. Vyrobená elektrina dokáže pokryť celoročnú spotrebu takmer troch stoviek domácností.

Fotovoltické panely využívajú aj ich spodnú časť. Tým, že odrážajú svetlo od zaparkovaných áut, sú až o 25 % účinnejšie v porovnaní s bežnými panelmi.

Trafostanica sa skladá z dvoch samostatných korpusov GRITEC a obsahuje rozvodňu aj transformátorovú komoru, ako aj priestor pre striedače.

REFERENČNÉ STAVBY: POCHÔDZNE TRAFOSTANICE

Chlum u Třeboně
Chlum u Třeboně
Chlum u Třeboně
Chlum u Třeboně
Chlum u Třeboně
Chlum u Třeboně
Dobřenice (okr. Hradec Králové)
Dobřenice (okr. Hradec Králové)
Dobřenice (okr. Hradec Králové)
Dobřenice (okr. Hradec Králové)
Dobřenice (okr. Hradec Králové)
Dobřenice (okr. Hradec Králové)
Drevníky (okr. Příbram)
Drevníky (okr. Příbram)
Drevníky (okr. Příbram)
Drevníky (okr. Příbram)
Drevníky (okr. Příbram)
Drevníky (okr. Příbram)
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec
Větrný Jeníkov
Větrný Jeníkov
Větrný Jeníkov
Větrný Jeníkov
Větrný Jeníkov
Větrný Jeníkov
Želeč (okr. Tábor)
Želeč (okr. Tábor)
Želeč (okr. Tábor)
Želeč (okr. Tábor)
Želeč (okr. Tábor)
Želeč (okr. Tábor)

REFERENČNÉ STAVBY: KOMPAKTNÉ TRAFOSTANICE

Hořovice (okr. Beroun)
Hořovice (okr. Beroun)
Hořovice (okr. Beroun)
Hořovice (okr. Beroun)
Hořovice (okr. Beroun)
Hořovice (okr. Beroun)
Vlastiboř u Soběslavi
Vlastiboř u Soběslavi
Vlastiboř u Soběslavi
Vlastiboř u Soběslavi
Vlastiboř u Soběslavi
Vlastiboř u Soběslavi

REFERENČNÉ STAVBY: TRAFOSTOJISKÁ

Noviny pod Ralskem (okr. Česká Lípa)
Noviny pod Ralskem (okr. Česká Lípa)
Noviny pod Ralskem (okr. Česká Lípa)
Noviny pod Ralskem (okr. Česká Lípa)
Noviny pod Ralskem (okr. Česká Lípa)
Noviny pod Ralskem (okr. Česká Lípa)
Spomyšl (okr. Mělník)
Spomyšl (okr. Mělník)
Spomyšl (okr. Mělník)
Spomyšl (okr. Mělník)
Spomyšl (okr. Mělník)
Spomyšl (okr. Mělník)

MONTÁŽ TRAFOSTANICE CARPORT DUKOVANY

Zásady ochrany osobných údajov

Naše webové stránky používajú externé komponenty, ako je Google Analytics a Google Fonts, ktoré môžu zhromažďovať údaje o tom, ako tieto webové stránky používate. Zásady ochrany osobných údajov.