Elektrické vystrojenie

Vnútorné vybavenie stanice

Elektrifikujeme vaše technické budovy, a to nás nabíja.

ELEKTROTECHNOLÓGIE

 • VN a NN rozvádzače
 • Transformátory
 • Ochranné a riadiace skrine
 • Skrine merania
 • Pomocné napájanie
 • Kompletná kabeláž
 • Uzemnenie


ELEKTROINŠTALÁCIA

 • Rozvodnice vlastnej spotreby
 • Osvetlenie, zásuvky
 • Nútené vetranie, klimatizácia, vykurovanie
 • Káblové žľaby
 • Uzemnenie, vyrovnanie potenciálu
 • Ochrana pred bleskom
 • Požiarny poplachový systém
 • Zabezpečovací systém
 • Montáž rozvodných alebo spínacích skríň
 • Vnútorná kabeláž, ovládacie káble


PRÍSLUŠENSTVO

 • Núdzové osvetlenie
 • Výstražné tabuľky
 • Zámkové systémy

Na prianie zaistíme všetky elektroinštalačné práce.

Na přání zajistíme veškeré elektroinstalační práce.

Zásady ochrany osobných údajov

Naše webové stránky používajú externé komponenty, ako je Google Analytics a Google Fonts, ktoré môžu zhromažďovať údaje o tom, ako tieto webové stránky používate. Zásady ochrany osobných údajov.