KOMPAKTNÉ TRAFOSTANICE

Stanice s vonkajšou obsluhou


Kompaktné trafostanice GRITEC s vonkajšou obsluhou sú ideálnym riešením pre situácie, kde verejný priestor vyžaduje prehľadnosť a nenápadnosť alebo kde je na využitie len veľmi málo miesta. Vyznačujú sa veľmi malou nadzemnou výškou a minimálnou zastavanou plochou. Obsluha má prístup zvonku. Tieto stanice bežne osadzujeme transformátorom s výkonom 630 kVA, v prípade špeciálnych projektov až 2,5 MVA.

Kompaktni trafostanice GRITEC

Základná charakteristika a porovnanie s pochôdznymi stanicami

Typ stanice Kompaktné trafostanice Pochôdzne trafostanice
Označenie typového radu GRITEC UK UF
Obsluha zvonku zvnútra
Nadzemná výška cca 1,5 m, v prípade zapustených staníc menej než 1 m cca 2,8 m
Zastavaná plocha cca 3–6 m2 cca 6–25 m2
Hmotnosť bez výstroja 7–13 t 13–50 t
Doprava bežný nákladný automobil nadrozmerný náklad
Výkon transformátora bežne 630 kVA, projektovo až 2,5 MVA až 4,8 MVA, projektovo aj viac
Umiestnenie transformátora na podlahe trafostanice na koľajniciach
Výmena transformátora po demontáži strechy dvermi
VN rozvádzače bežné kompaktné, izolované plynom SF6, vzduchové a vákuové izolované plynom SF6 alebo vzduchom, do 38 kV, kompaktné aj modulárne

ELEKTROTECHNOLÓGIE

Kompaktní trafostanice GRITEC

Všetky kompaktné stanice sú štandardne pripravené na inštaláciu transformátorov do výkonu 630 kVA vrátane. Špeciálne projekty s transformátormi do 2,5 MVA posudzujeme individuálne, predovšetkým dimenzovanie vetrania.

Trafopriestor je vytvorený ako olejová nádrž a vďaka vodotesnosti a olejotesnosti použitého betónu poskytuje požadovanú ochranu životného prostredia bez nutnosti ďalších hydroizolačných náterov.

Do kompaktných trafostaníc inštalujeme prevažne kompaktné VN rozvádzače izolované plynom SF6. V individuálnych projektoch môžeme použiť aj vzduchové rozvádzače a VN meracie polia.

NN rozvádzače od rôznych výrobcov sú prispôsobené malým rozmerom priestoru trafostanice. Je možné aj umiestniť úradné alebo orientačné meranie spotreby a kompenzáciu.

Integrovaný káblový priestor stanice je zároveň základom stanice.

Robustné patentované káblové priechodky sú umiestnené v podzemnej časti stanice a umožňujú prestup všetkých štandardizovaných káblov používaných v energetike.

Kompaktné trafostanice je možné obsluhovať zo štyroch, troch, dvoch alebo len z jednej strany.

BETONÁRSKE PRODUKTY GRITEC

Kompaktní trafostanice GRITEC

Betónový korpus (dno a obvodové steny) je vyrobený ako jeden bezškárový odliatok. Aby sa dosiahla pevnosť, nepriepustnosť (bez trhlín) a životnosť zodpovedajúce stupňom vplyvov prostredia XC4, XD1, XF1, XA1 pre vonkajšie časti a XC1 pre vnútorné časti podľa noriem ČSN EN 206+A2 popr. ČSN EN 13369 ed.2, pri použití potrebného armovania betónu podľa typovej statiky sa používa betón pevnostnej triedy C35/C45. Týmto spôsobom vyrobená bunka je nepriepustná pre vodu alebo iné látky. Priestorová bunka stanice má typovú statiku.

Bunka nevyžaduje klasické stavebné základy – ukladá sa na vrstvu štrku základového lôžka. Transformátor(-y) v trafokobkách sú uložené na betónovom dne korpusu, ktoré je ošetrené špeciálnym náterom odolným ropným látkam.

Strechu tvorí samostatná betónová doska. Odvod dažďovej vody je voľne (odkvapom cez hranu strechy) zvedený do okolia stanice. Pri výmene transformátora, popr. z iných dôvodov je možné strechu z korpusu odstrániť.

Priečky majú hrúbku 8 cm a môžu byť redukované na výšku prahu dverí.

V kompaktných trafostaniciach tvorí medzipodlahu najčastejšie vysoko flexibilný systém hliníkových profilov a nastaviteľných oceľových podpôr. Nášľapná vrstva je z preglejky so samozhášavou povrchovou úpravou. Dosky sú vybavené západkou ovládanou kľúčom, ktorá bráni naddvihnutiu.

ZÁMOČNÍCKE KOMPONENTY

Dvere a vetracie elementy pre trafostanice vyrábame vo vlastnej zámočníckej dielni z eloxovaného hliníka pod značkou ELEMENTS.

ČOV
ČOV

TYPY A ROZMERY KOMPAKTNÝCH TRAFOSTANÍC

TRAFOSTANICA VONKAJŠIA ŠÍRKA (m) VONKAJŠIA DĹŽKA (m) NADZEMNÁ VÝŠ. (m) CELKOVÁ VÝŠKA (m)
UK 1250-20 1,45 2,03 1,56 2,22
UK 1250-25 1,45 2,51 1,56 2,22
UK 1250-34 1,45 3,44 1,56 2,22
UK 1250-36 1,45 3,60 1,56 2,22
UK 1700-15 1,90 1,58 1,65 2,40
UK 1700-23 1,90 2,30 1,65 2,40
UK 1700-28 1,90 2,80 1,65 2,40
UK 1700-42 1,90 4,21 1,65 2,40
UK 2536 2,50 3,58 1,685 2,565
UK 2548 2,50 4,78 1,685 2,565
UK 3015 3,00 1,50 1,64 2,39
UK 3024 3,00 2,38 1,68 2,56
UK 3048 3,00 4,78 1,685 2,565
UKL 3119 3,15 1,92 1,695 2,395

REALIZÁCIA

Na urýchlenie výstavby inštalujeme elektrotechnológiu do stanice už vo výrobnom závode. Samostatnú stanicu ukladáme na pripravenú štrkovú podkladovú vrstvu bez základov. Kompaktnú stanicu prepravujeme bežným nákladným automobilom a osadzujeme žeriavom. Hmotnosť bez výstroja sa pohybuje od 7 do 13 t. Užívateľ stavby zaisťuje prípravu stavebného lôžka a vykonanie vonkajšej kabeláže a vonkajšieho uzemnenia.

BEZPEČNOSŤ

Ochrana zdravia a majetku je pre nás prioritou. Naše produkty spĺňajú všetky požiadavky, ktoré na ne kladú normy a nariadenia. Vďaka našim inovatívnym riešeniam môžeme na prianie poskytnúť ešte vyššiu ochranu a bezpečnosť.

Obloukový zkrat
Obloukový zkrat
Technické budovy, výhody GRITEC

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

Využite výhody typových riešení a prispôsobte jednotlivé časti trafostanice svojim potrebám.

PREVÁDZKOVÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS

K našim trafostaniciam ponúkame komplexný servis aj pri údržbe, sanácii a modernizácii.

Technické budovy, bezpečnost a normy
Technické budovy, bezpečnost a normy
Obráťte sa na nás

Nájdeme optimálne riešenie pre váš projekt. Požiadajte o radu alebo nezáväznú cenovú ponuku našich obchodno-technických zástupcov.

Co nás pohání
Co nás pohání

Zásady ochrany osobných údajov

Naše webové stránky používajú externé komponenty, ako je Google Analytics a Google Fonts, ktoré môžu zhromažďovať údaje o tom, ako tieto webové stránky používate. Zásady ochrany osobných údajov.