Certifikovaná kvalita

PODĽA NORMOVÝCH POŽIADAVIEK


Výroba kovových komponentov v GRITEC je v súlade s príslušnými českými a európskymi normami, vyhláškami a smernicami.

  • V staniciach GRITEC sú skúšané kovové komponenty proti účinkom oblúkového skratu podľa normy ČSN EN 62271-202.
  • Minimálny stupeň krytia IP 23 DH, na prianie IP 34 D alebo IP 44 D, podľa normy ČSN EN 60529.
  • Ochrana proti vonkajším mechanickým nárazom pri zachovaní funkcie (skúška nárazom 20 J podľa normy ČSN EN 62262).
  • Uzemnenie
  • Na prianie ochrana voči vlámaniu podľa normy ČSN EN 1627

Certifikovaná kvalita

Zásady ochrany osobných údajov

Naše webové stránky používajú externé komponenty, ako je Google Analytics a Google Fonts, ktoré môžu zhromažďovať údaje o tom, ako tieto webové stránky používate. Zásady ochrany osobných údajov.