Vetracie systémy

vlastnej značky GRITEC

Naše ventilačné systémy zabezpečujú optimálne prúdenie vzduchu vo vašich technických budovách. Zaisťujú chladenie priestorov s transformátormi a rozvádzačmi a zároveň zabraňujú vniknutiu snehu, dažďa, hmyzu a nepovolaných osôb. Jednotlivé prvky je možné flexibilne prispôsobovať stavebným okolnostiam a je možné ich zabudovať do dverí aj stien.

 • Vetracie prvky so stavebnou hĺbkou 50 alebo 100 mm
 • Odvetrávacia kupola na stále odvetrávanie
 • Vetracie veže pre vetranie nad strechou, vhodné pre náročné riešenia a budovy, kde nie je priestor na inštaláciu vetrania v stene
Vetrací systém GRITEC
Vetrací systém GRITEC

výhody

 • Veľká voľná vetracia plocha pre nenútené vetranie
 • Priaznivé hodnoty súčiniteľa miestneho odporu prúdenia vzduchu
 • Stavebná hĺbka 100 mm: ζ = 17,1
 • Stavebná hĺbka 50 mm: ζ = 26,2

Možnosti

 • Posuvná clona na manuálnu reguláciu prúdenia vzduchu
 • Ventilátory (môžu byť integrované) na nútené alebo odťahové vetranie
 • Vyhotovenie RC2 alebo RC3
 • Pretlakové klapky typu EE/EV06 rôznych veľkostí (iba pre stavebnú hĺbku 100 mm)
 • Inštalácia možná tak do dverí, ako stien

ODTLAKOVACIE SYSTÉMY

Na bezpečné zvládanie veľkých tlakových namáhaní, ktoré môžu vzniknúť pri vnútornej technickej poruche (napr. pri oblúkovom skrate), ponúka GRITEC viacero špeciálnych odtlakovacích systémov. Rôzne konštrukčné varianty a funkcie dovoľujú optimálne prispôsobenie na príslušnú technickú budovu.

ODTLAKOVACÍ SYSTÉMY
ODTLAKOVACÍ SYSTÉMY

KONŠTRUKČNÉ VARIANTY

 • Prvok vo vyhotovení EE06 sa pri pretlaku otvára. Hneď ako pretlak pominie, odtlakovací prvok sa uzavrie.
 • Prvok vo vyhotovení EV06 sa pri pretlaku zavrie a zabráni preniknutiu horúcich plynov von z budovy.
 • S cieľom zabezpečiť krytie IP23-DH sa odtlakovaciemu prvku predradzuje vetrací prvok.

Možnosti

Špeciálne vyhotovenie odtlakovacích žalúzií predstavuje ovládač na nastavenie polohy lamiel s cieľom regulovať prúdenie vzduchu v bežnom prevádzkovom režime. Môže byť manuálny alebo s motorovým pohonom ovládaným cez termostat alebo hygrostat. Odtlakovacia funkcia je potom zaručená v akejkoľvek polohe lamiel. Na jej vyvolanie (otvorenie či zavretie) stačí iba malý tlak.

Zásady ochrany osobných údajov

Naše webové stránky používajú externé komponenty, ako je Google Analytics a Google Fonts, ktoré môžu zhromažďovať údaje o tom, ako tieto webové stránky používate. Zásady ochrany osobných údajov.