Revízie, údržba a opravy

existujúcich budov GRITEC

Revize. údržba a opravy

Či už ide o kontrolu, revíziu, výmenu, premiestnenie, renováciu alebo modernizáciu stanice, hľadáme vždy to najvhodnejšie riešenie.

Poskytujeme konzultácie, posúdenie súčasného stavu a návrh riešenia podľa vašich potrieb a možností. Splnenie platných normatívnych požiadaviek a predpisov je pre nás samozrejmosťou.

Návrh a projektové dokumentace

Návrh a projektová dokumentácia

 • Skontrolujeme a posúdime súčasný stav
 • Navrhneme postup údržby, renovácie alebo modernizácie
 • Posudok spracuje náš odborný tím
 • Vykonáme výpočet vetracích prierezov
 • Vytvoríme dokumentáciu a výrobné výkresy
 • Vykonáme kontrolu v prípade nehody (po požiari, náraze alebo výbuchu)
Přestavba

Prestavba

 • Zaistíme ochranu stavby proti vlámaniu pomocou vhodných dverí a vetracích prvkov
 • Upravíme medzipodlahu
 • Obnovíme výstražné a informačné značky a tabuľky
 • Vykonáme modernizáciu stanice podľa aktuálnych noriem a predpisov
Čištění

Čistenie

Dôkladne vyčistíme vnútorné priestory, odstránime usadeniny, nečistoty a nežiaducu vegetáciu.

Plánované inspekce

Plánované inšpekcie

V pravidelných intervaloch vykonáme inšpekciu a údržbu vašej stanice. Elektrické zariadenie kontrolujeme pravidelne každý rok alebo 1× za 4 roky a zaistíme aj revíziu.

Doprava

Doprava

Skontrolujeme vykonateľnosť a zorganizujeme kompletný presun na nové miesto alebo do medziskladu.

Sanace a opravy

Sanácie a opravy

 • Zrenovujeme fasádu vr. sokla, vnútorné povrchy stien, podlahu a strechu
 • Na prianie aplikujeme na fasádu, dvere a vetracie prvky antigraffiti náter
 • Opravíme, pr. vymeníme strešné zvody a vpusty
 • Vymeníme a zrenovujeme dvere, vetracie a pretlakové prvky, skontrolujeme funkčnosť bezpečnostnej kľučky
 • Vykonáme povrchové úpravy a nátery vodohospodárskych objektov
Demontáž a likvidace starých stanic

Demontáž a likvidácia starých staníc

Zaistíme demontáž, recykláciu a likvidáciu starej stanice.

Servis vo všetkých oblastiach

Okrem opráv stavebných častí a inšpekcie elektrotechnológie ponúkame aj opravy a výmenu dverí, zámkov a vetracích systémov.

Služby, ktoré vás posunú vpred

Takto zostane vaša stanica stále bezpečná a pripravená na budúcnosť.

Vďaka nášmu komplexnému servisu sa môžete spoľahnúť na odbornú údržbu, opravu, príp. prestavbu. Naša práca je založená na dlhodobých skúsenostiach a inováciách v oblasti výroby staníc, dverí a vetracích prvkov.

To vám zaistí najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti vášho zariadenia s ohľadom na ochranu osôb a majetku.

 • Vlastný servisný tím GRITEC zložený zo skúsených technikov
 • Know-how GRITEC s takmer 30-ročnou históriou v ČR a 60-ročnou históriou v Nemecku
 • Skvelá dostupnosť vďaka piatim výrobným závodom v Českej republike a Nemecku
 • Individuálne poradenstvo na stavbe
 • Výroba vyhovujúca aktuálne platným normám a smerniciam, kompletná dokumentácia

Dobrá rada je polovica úspechu

Obráťte sa na nás.

Zásady ochrany osobných údajov

Naše webové stránky používajú externé komponenty, ako je Google Analytics a Google Fonts, ktoré môžu zhromažďovať údaje o tom, ako tieto webové stránky používate. Zásady ochrany osobných údajov.