Impresum


GRITEC s.r.o.

Průmyslová 698/5a
108 50 Praha 10
Česká republika

Telefón: +420 281 034 111
grtcgrtccz
Web: www.gritec.cz

Konatelia:
Ing. Marek Felsinger a Bc. Petr Hanzlík

Spoločníci:
GRITEC GmbH
Schwetzinger Str. 19 – 21, 687 53 Waghäusel, SRN
HRB 250725

Výpis z obchodného registra, vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 21098 – Identifikačné číslo: 496 14 819

PRÁVNE INFORMÁCIE

OBSAH

Tieto webové stránky slúžia predovšetkým na informačné účely. Obsiahnuté informácie nie sú záväzné a nie sú ponukou. Webové stránky nemôžu teda slúžiť ako náhrada za záväznú ponuku a záväzné informácie. Na stránkach zobrazené produkty sa môžu v detailoch líšiť od skutočných produktov alebo od ich neštandardného príslušenstva. S ohľadom na zobrazenie farieb na monitore sa môžu zobrazené farby v určitej miere líšiť od farieb skutočných výrobkov. Niektoré farby nie je možné vo všetkých ich kombináciách odtieňov realizovať.

ZOBRAZENIE VÝROBKOV

Niektoré zobrazenia výrobkov na webových stránkach sú vytvorené na počítači. To môže mať za následok, že sa môže vzhľad skutočného výrobku v rôznych aspektoch trochu odchyľovať od zobrazenia na týchto webových stránkach.

INFORMÁCIE O VÝROBKU

Samozrejme, že sa snažíme, aby nami udávané informácie boli vždy kompletné a aktuálne. V súlade s našimi zásadami sa snažíme neustále rozvíjať a zlepšovať naše výrobky. Preto si GRITEC s.r.o. vyhradzuje právo na zmeny vo vzhľade, technických údajoch a použiteľnosti našich výrobkov. Tieto zmeny si vyhradzujeme vykonávať bez predchádzajúceho upozornenia. Pri zhotovení týchto stránok sme vyvinuli všetko úsilie, aby všetky uvedené informácie a popisy zodpovedali skutočnosti. V súvislosti s rozvíjaním a zlepšovaním našich výrobkov sa snažíme obsiahnuté informácie a popisy udržiavať v čo možno najaktuálnejšom stave. Napriek tomu nie je možné odchýlky úplne vylúčiť. Informácie na týchto stránkach nie sú preto záväzné a GRITEC s.r.o. za ne nenesie žiadne záruky. Spoločnosť GRITEC s.r.o. vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za škody vzniknuté následkom použitia týchto stránok, s výnimkou svojho úmyslu alebo hrubej nedbalosti.

AUTORSKÉ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY

Kladieme veľký dôraz na informačný a moderný dizajn našich webových stránok. Aby to tak mohlo byť aj naďalej, prosíme, aby ste vzali na vedomie, že obsah týchto stránok je duševným vlastníctvom spoločnosti GRITEC s.r.o., GRITEC GmbH & Co KG alebo tretích strán a ako taký je chránený autorským právom. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti GRITEC s.r.o. ich nie je možné úplne alebo len sčasti akokoľvek kopírovať, upravovať, prenášať, licenciovať alebo publikovať. Všetky ochranné známky a logá zobrazené na týchto stránkach sú vlastníctvom GRITEC s.r.o., GRITEC GmbH & Co KG alebo iných spoločností. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu GRITEC s.r.o. ich nie je možné používať, kopírovať alebo distribuovať.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

Spoločnosť GRITEC s.r.o. vynakladá všetko úsilie, aby zaistila správnosť všetkých informácií uvedených na týchto webových stránkach. Napriek tomu nemôže spoločnosť GRITEC s.r.o. zaručiť správnosť týchto informácií a zrieka sa preto zodpovednosti za akúkoľvek nepresnosť či neúplnosť. GRITEC s.r.o. sa zrieka zodpovednosti za škody vzniknuté priamo alebo nepriamo použitím informácií z týchto stránok, ak nekorektné informácie nevzniknú úmyselne alebo hrubou nedbalosťou spoločnosti GRITEC s.r.o.

Diese Seite wurde mit Weblication® CMS erstellt

Zásady ochrany osobných údajov

Naše webové stránky používajú externé komponenty, ako je Google Analytics a Google Fonts, ktoré môžu zhromažďovať údaje o tom, ako tieto webové stránky používate. Zásady ochrany osobných údajov.