TRAFOSTOJISKÁ

Stanovište transformátorov 110 kV


Viac ako 60 rokov sa zaoberáme vývojom, výrobou a montážou trafostaníc a stanovíšť pre transformátory. Bezškárové betónové prefabrikáty vyrábame metódou tzv. zvonového liatia. Vďaka tomu sú naše riešenia bezpečné a dlhodobo spoľahlivé.

GRITEC trafostání

Naše záchytné a havarijné nádrže sú dokonale tesné proti úniku oleja z transformátorov a priesakom dažďovej vody. Betónové prefabrikáty využívame zároveň pre protipožiarne deliace steny, prípadne aj zastrešenie.

Hrubú stavbu dokážeme dokončiť v rámci niekoľkých týždňov. Pri realizácii nie sme závislí od klimatických podmienok ako pri výstavbe s mokrými stavebnými procesmi. Každý projekt riešime na mieru a zakladáme si na špičkovom technickom poradenstve. Obráťte sa na nás.

Trafostojiská môžeme vyhotoviť v mnohých konštrukčných variantoch. Nosnú konštrukciu tvoria záchytné a havarijné nádrže, protipožiarne steny, stĺpy a zastrešenie.

Trafostojiská delíme na:

  • otvorené,
  • s protipožiarnymi stenami,
  • s protipožiarnym stenami a zastrešením
  • uzavreté, s protipožiarnym stenami, zastrešením a opláštením.

Referenčné stavby

KOLÍN

Kolín
Kolín
Kolín

PEČKY

Pečky
Pečky
Pečky

OVČÁRY U KOLÍNA

Ovčáry u Kolína
Ovčáry u Kolína
Ovčáry u Kolína

MNÍŠEK POD BRDY

Mníšek pod Brdy
Mníšek pod Brdy
Mníšek pod Brdy

ZÁCHYTNÉ A HAVARIJNÉ NÁDRŽE

Jedno stojisko tvorí obvykle viac vaní. Jednotlivé vane sú vzájomne prepojené špeciálnymi priechodkami.

Funkciu záchytnej a havarijnej nádrže môže plniť súčasne jedno teleso. Tým sa ušetria náklady na vybudovanie oddelených nádrží a spojovacieho potrubia.

Nádrže sú určené tak pre transformátory, ako aj tlmivky, ktoré bývajú takmer vždy súčasťou trafostojiska. V prípade požiadavky zákazníka vytvoríme na vani priestor na osadenie odporníka.

Veľkosť nádrží navrhujeme podľa normy ČSN EN 61936-1 na množstvo oleja v transformátore, intenzity zrážkovej vody a predpokladané množstvo použitých hasiacich prostriedkov. Odpadovú vodu zvádzame do čerpacej nádrže vybavenej hladinovým snímačom. Voda sa potom čerpadlom odvedie mimo vaňu. Alternatívne je možné vypustiť odpadovú vodu cez výpustný ventil do kanalizačného zberača. Káble je možné viesť v suchom káblovom kanáli, aby
nedošlo k styku kábla s vodou. Nádrže vyrábame pod typovým označením AW v modulových radoch, ktoré sa stále rozširujú. Aktuálnu ponuku si vyžiadajte u našich obchodných zástupcov.

Hrúbka stien betónových nádrží je min. 14 cm. Hrúbka dna je min. 20 cm.

V prípade dobrých geologických podmienok sa usadzujú nádrže iba na zhutnenú štrkovú vrstvu bez základov. Hĺbka osadenia nádrže môže byť až 3200 mm.

PROTIPOŽIARNE STENY

Protipožiarne steny zhotovujeme najčastejšie z betónových panelov osadených medzi betónové stĺpy. Stĺpy kotvíme do prefabrikovaných základových pätiek. Steny je možné zhotoviť aj zo vzájomne zvarených panelov, ale treba počítať s náročnejšou montážou.

ZASTREŠENIE A OPLÁŠTENIE

Trafostojiská môžeme podľa požiadavky zákazníka zastrešiť ľahkou oceľovou strešnou konštrukciou alebo zhotoviť ťažkú betónovú strechu z predopnutých dutinových panelov typu Spiroll. Trafostojisko je možné aj celé opláštiť a uzavrieť.

PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA

Na zníženie hluku, najmä v mestskom prostredí, je možné použiť okrem štandardného riešenia aj špeciálne protihlukové opatrenia. Použitím betónových stien a zastrešenia pomocou panelov Spiroll je možné získať veľmi dobré hodnoty útlmu hluku. Ďalej je možné znížiť hluk vnútorným opláštením stien oceľovými FeZn panelmi, opláštením strešnej konštrukcie špeciálnymi obkladmi, inštaláciou protihlukových ventilačných elementov a dverí. Ďalej môžu mať koľajnice pružné uloženie.

PROTIPOŽIARNE ROŠTY

Záchytné nádrže zakrývame roštmi oheň zhášacími (BP-H) alebo oheň potlačujúcimi (BN-OF).

  • Rošty oheň zhášacie BP-H tvorí panely z plechových profilov a granulátu zo sklenenej peny. Poskytujú najvyššiu protipožiarnu bezpečnosť. Prestupy pre kabeláž je však nutné pripraviť dopredu. Robiť prestupy do panelov dodatočne už nie je možné.
  • Rošty oheň potlačujúce BN-OF sú plechové profily s otvorenou plochou cca 4,5 % a zabraňujú vniknutiu ohňa do priestoru nádrže. Prestupy je možné zhotoviť aj dodatočne. Manipulácii s profily uľahčuje montážne hák. Vďaka tomu je možné pri revízii obmedziť čas potrebný na vypnutie transformátora na minimum.

Montáž aj prípadná demontáž oboch typov roštov je jednoduchá.

V zhášacom rošte vždy inštalujeme revízny vstup do nádrže. S cieľom uľahčiť vstup je na stene upevnená nástupná tyč s predlžovacím držadlom vysúvacím zhora.

Oheň zhášací rošt
Oheň zhášací rošt
Revízny vstup s nástupnou tyčou
Revízny vstup s nástupnou tyčou

ULOŽENIE TRANSFORMÁTOROV

Transformátory majú výkon 16, 25, 40 alebo 63 MW. Sú uložené na izolovaných koľajniciach. Tieto koľajnice sú cez sklotextitovú podložku a pomocou PVC svoriek kotvené do masívnych betónových prahov. Dostatočná šírka prahov umožňuje meniť rozstup koľajníc. Manipuláciu s transformátorom je možné uľahčiť pomocou naťahovacej montážnej kladky.

Kolejnice transformátoru se sklotextitovou podložku a PVC svěrkou na betonovém prahu
Kolejnice transformátoru se sklotextitovou podložku a PVC svěrkou na betonovém prahu

UZEMNENIE

Vnútorný uzemňovací okruh zhotovujeme pomocou uzemňovacích pásov. Napojenie na vonkajší uzemňovací okruh sa zhotovuje pomocou špeciálnych priechodiek.

Vnútorný uzemňovací okruh z pásov
Vnútorný uzemňovací okruh z pásov
Vnútorné prestupy pre uzemňovací okruh medzi jednotlivými vaňami
Vnútorné prestupy pre uzemňovací okruh medzi jednotlivými vaňami

MONTÁŽ PRIECHODU MEDZI VAŇAMI

Montáž průchodky mezi vanami 1/3
Montáž průchodky mezi vanami 2/3
Montáž průchodky mezi vanami 3/3

Montáž trafostojiska v Písku

Obráťte sa na nás

Nájdeme optimálne riešenie pre váš projekt. Požiadajte o radu alebo nezáväznú cenovú ponuku našich obchodno-technických zástupcov.

Co nás pohání
Co nás pohání

Zásady ochrany osobných údajov

Naše webové stránky používajú externé komponenty, ako je Google Analytics a Google Fonts, ktoré môžu zhromažďovať údaje o tom, ako tieto webové stránky používate. Zásady ochrany osobných údajov.