Střechy

Ploché a šikmé

Přehled možností provedení

Střecha pochozí trafostanice
Střecha kompaktní trafostanice
Střecha kombibudovy

Často zákazníci požadují u technické budovy střechu, která zapadá do svého okolí.

Na betonových střešních deskách dokážeme postavit téměř jakýkoli tvar střechy:

  • plochou střechu,
  • sedlovou,
  • valbovou,
  • pultovou
  • obloukovou...

Krov usazujeme vždy na betonovou střešní desku. Díky tomu jsou splněny všechny požadavky na požární odolnost, útlum hluku, pevnost v tlaku apod. V průběhu užívání se pak také dobře provádí případná úprava a modernizace.

Kvalita našich služeb v oblasti střech stojí jednak na našich vlastních tesařích a pokrývačích, tak na externích firmách, které znají dobře náš systém.

Detail střechy "DV"

Detail střechy "DV"

Na přání střecha a fasáda se zateplením

Na přání střecha a fasáda se zateplením

Možnosti odvodnění

Střešní svod z hliníku
Střešní svod z hliníku
Vyústění nad terénem
Vyústění nad terénem
Zaústění do kanalizace
Zaústění do kanalizace
Střešní vpusť
Střešní vpusť
Chrlič
Chrlič
Střešní žlab a svod
Střešní žlab a svod

Zásady ochrany osobních údajů

Naše webové stránky používají externí komponenty, jako je Google Analytics a Google Fonts, které mohou shromažďovat údaje o tom, jak tyto webové stránky používáte. Zásady ochrany osobních údajů.