Impresum


GRITEC s.r.o.

Průmyslová 698/5a
108 50 Praha 10
Česká republika

Tel.: +420 281 034 100
GRITECgrtccz
Web: www.gritec.com/pl

Zarząd:
Ing. Marek Felsinger i Bc. Petr Hanzlík

Wspólnicy:
GRITEC GmbH
Schwetzinger Str. 19 – 21, 687 53 Waghäusel, Niemcy
HRB 250725

Wyciąg z Rejestru Handlowego, prowadzonego przez Sąd miasta Pragi, odział C, wkładka 21098 - Numer Indentyfikacyjny: 496 14 819

INFORMACJE PRAWNE

ZAWARTOŚĊ

Niniejsze strony internetowe służą przede wszystkim do celów informacyjnych. Zawarte informacje nie są ani zobowiązujące, ani nie stanowią oferty. Strony internetowe nie mogą zastąpić wiążącej oferty oraz wiążących informacji. Produkty przedstawione na stronach internetowych mogą się różnić od produktu rzeczywistego lub od ich niestandardowego wyposażenia. Ze względu na wyświetlanie kolorów na monitorze, mogą się wyświetlane kolory częściowo różnić od kolorów rzeczywistych produktów. Niektóre kolory trudno zrealizować we wszystkich kombinacjach ich odcieni.

PREZENTACJA PRODUKTÓW

Niektóre prezentacje produktów na stronach internetowych są tworzone na komputerze. Może to powodować, że wygląd rzeczywistego produktu może w różnych aspektach różnić się od tego na stronach internetowych.

INFORMACJA O PRODUKCIE

Troszczymy się o to, aby podawane przez nas informacje były zawsze kompleksowe i aktualne. Zgodnie z naszymi zasadami staramy się bezustannie rozwijać i doskonalić nasze produkty. Dlatego GRITEC rości sobie prawo do zmiany wyglądu naszych produktów, danych technicznych i zastosowania produktów. Wprowadzanie tych zmian zastrzegamy sobie bez uprzedzenia. Przygotowując te strony dołożyliśmy wszelkich starań żeby wszystkie informacje i opisy odpowiadały rzeczywistości. W związku z rozwojem i doskonaleniem naszych produktów staramy się by zawarte informacje i opisy były w jak najaktualniejszej postaci. Pomimo tego nie można całkowicie wykluczyć jakichś rozbieżności. Informacje na tych stronach nie są wiążące i GRITEC nie ponosi za nie żadnych gwarancji. Spółka GRITEC , Sp z o.o. wyklucza jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody, które zaistniały na wskutek wykorzystania powyższych stron za wyjątkiem swego celowego działania lub rażącego zaniedbania.

PRAWA AUTORSKIE, ZNAKI TOWAROWE

Kładziemy duży nacisk na informacyjny i nowoczesny design naszych stron internetowych. Aby tak było również w przyszłości, proszę, przyjąć do wiadomości, że zawartość tych stron, to własność intelektualna spółki GRITEC, Sp. z o.o., GRITEC GmbH lub trzecich stron, i jako taka jest chroniona prawem autorskim. Bez uprzedniej pisemnej zgody spółki GRITEC, Sp. z o.o. nie można ich całkowicie lub w części jakkolwiek kopiować, dopasowywać, przenosić, licencjonować lub publikować. Wszystkie znaki towarowe oraz logo przedstawione na tych stronach są własnością GRITEC Sp. z o.o., GRITEC GmbH lub innych spółek. Bez uprzedniej pisemnej zgody spółki GRITEC Sp. z o.o. nie wolno ich wykorzystywać, kopiować lub dystrybuować.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Spółka GRITEC Sp z o.o. dokłada wszelkich starańaby zapewnić dokładność wszelkich informacji podanych na tych stronach internetowych. Spółka GRITEC SP z o.o. nie może jednak zapewnić dokładności tych informacji i dlatego zrzeka się odpowiedzialności za jakąkolwiek nieścisłość czy niekompletność. GRITEC Sp. z o.o. zrzeka się odpowiedzialności za szkody, które powstały bezpośrednio lub pośrednio przez wykorzystanie informacji z tych stron, o ile niepoprawne informacje nie powstaną naumyślnie lub w skutek rażącego zaniedbania GRITEC Sp. z o.o.

Zasady ochrony danych osobowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje elementy zewnętrzne, takie jak Google Analytics i Google Fonts, które mogą zbierać dane o sposobie korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Zasady ochrony danych osobowych.