Impresum


GRITEC s.r.o.

Průmyslová 698/5a
108 50 Praha 10
Česká republika

Telefon: +420 281 034 100
GRITECgrtccz
Web: www.GRITEC.cz

Jednatelé:
Ing. Marek Felsinger a Bc. Petr Hanzlík

Společníci:
GRITEC GmbH
Schwetzinger Str. 19 – 21, 68753 Waghäusel, SRN
HRB 250725

Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21098 - Identifikační číslo: 496 14 819

PRÁVNÍ INFORMACE

OBSAH

Tyto webové stránky slouží především k informačním účelům. Obsažené informace nejsou závazné a nejsou nabídkou. Webové stránky nemohou tedy sloužit jako náhrada za závaznou nabídku a závazné informace. Na stránkách zobrazené produkty se mohou v detailech lišit od skutečných produktů nebo od jejich nestandardních příslušenství. S ohledem na zobrazení barev na monitoru se mohou zobrazené barvy v určité míře lišit od barev skutečných výrobků. Některé barvy není možno ve všech jejich kombinacích odstínů realizovat.

ZOBRAZENÍ VÝROBKŮ

Některá zobrazení výrobků na webových stránkách jsou vytvořena na počítači. To může mít za následek, že se může vzhled skutečného výrobku v různých aspektech poněkud odchylovat od zobrazení na těchto webových stránkách.

INFORMACE O VÝROBKU

Samozřejmě se snažíme, aby námi udávané informace byly vždy kompletní a aktuální. V souladu s našimi zásadami se snažíme neustále rozvíjet a zlepšovat naše výrobky. Proto si GRITEC, s.r.o. vyhrazuje právo na změny ve vzhledu, technických datech a použitelnosti našich výrobků. Tyto změny si vyhrazujeme provádět bez předchozího upozornění. Při zhotovení těchto stránek jsme vyvinuly veškeré úsilí, aby veškeré uvedené informace a popisy odpovídaly skutečnosti. V souvislosti s rozvíjením a zlepšováním našich výrobků se snažíme obsažené informace a popisy udržovat v co možná nejaktuálnějším stavu. Přesto nelze odchylky zcela vyloučit. Informace na těchto stránkách nejsou proto závazné a GRITEC, s.r.o. za ně nenese žádné záruky. Společnost GRITEC, s.r.o. vylučuje jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé následkem použití těchto stránek, s výjimkou svého úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY

Klademe velký důraz na informační a moderní design našich webových stránek. Aby tomu tak mohlo být i nadále, prosíme, abyste vzali na vědomí, že obsah těchto stránek je duševním vlastnictvím společnosti GRITEC, s.r.o., GRITEC Holding GmbH nebo třetích stran a jako takový je chráněn autorským právem. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti GRITEC, s.r.o. je nelze zcela nebo jen zčásti jakkoli kopírovat, upravovat, přenášet, licencovat nebo publikovat. Všechny ochranné známky a loga zobrazené na těchto stránkách jsou vlastnictvím GRITEC, s.r.o., GRITEC GmbH & Co KG nebo jiných společností. Bez předchozího písemného souhlasu GRITEC, s.r.o. je nelze používat, kopírovat nebo distribuovat.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Společnost GRITEC, s.r.o. vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila správnost veškerých informací uvedených na těchto webových stránkách. Přesto nemůže společnost GRITEC, s.r.o. zaručit správnost těchto informací a zříká se proto odpovědnosti za jakoukoli nepřesnost či neúplnost. GRITEC, s.r.o. se zříká odpovědnosti za škody vzniklé přímo nebo nepřímo použitím informací z těchto stránek, pokud nekorektní informace nevzniknou úmyslně nebo hrubou nedbalostí GRITEC, s.r.o..

Diese Seite wurde mit Weblication® CMS erstellt

Zásady ochrany osobních údajů

Naše webové stránky používají externí komponenty, jako je Google Analytics a Google Fonts, které mohou shromažďovat údaje o tom, jak tyto webové stránky používáte. Zásady ochrany osobních údajů.