Více než 60 let zkušeností s technickými budovami

OD TYPOVÝCH KORPUSŮ
PO BUDOVY NAVRŽENÉ NA MÍRU

OD JEDNODUCHÝCH STAVEB
PO SLOŽITÉ KOMBIBUDOVY


U technických budov určených pro energetiku se kladou vysoké požadavky na bezpečnost a kvalitu. Produkty GRITEC všechny tyto požadavky splňují. Máme za sebou více než 60 let zkušeností a naši zákazníci se nás mohou spolehnout.

Výhody produktů GRITEC

Čím se odlišujeme od konkurence

Produkty na míru

Technické budovy vyrábíme na mnoha typových půdorysech. Z modulárních buněk tvoříme prostorové sestavy. Nabízíme velké množství individuálních úprav a instalaci technologií přesně dle potřeb zákazníka.

Efektivita

Vysoká životnost betonu díky kvalitě prefabrikované výroby. Montáž hrubé stavby většinou během jediného dne. Úspora času díky odbornému poradenství a mnohaletým zkušenostem.

Bezespará technologie

Každá buňka je zhotovena jako jeden odlitek procesem tzv. zvonového lití beze spár. Tento způsob výroby propůjčuje tělesu výjimečnou mechanickou odolnost, těsnost a dlouhodobou životnost.

Vlastní dveře a větrací systémy

Dveře a větrací prvky si vyrábíme sami ve vlastní zámečnické dílně, abychom zajistili nejvyšší bezpečnost stanice a kompatibilitu všech dodaných komponentů.

Další výhody:

  • Železobetonové korpusy typové řady UF a UK se statickými výpočty dle Eurokódu
  • Certifikát systému řízení kvality ISO 9001 a systému environmentálního managementu ISO 14001
  • Beton s pevnostní třídou C35/45 a stupněm vlivu prostředí dle požadavku zákazníka
  • Požární odolnost betonového korpusu EI90, na přání až EI120
  • Speciální kabelové průchodky osazené v podzemní části ve vodonepropustném betonu

Typové řady

VŠE OD JEDNOHO VÝROBCE se zárukou KOMPATIBILITy


Pochozí trafostanice

POCHOZÍ STANICE

Typová řada UK

Kompaktní stanice

Zásady ochrany osobních údajů

Naše webové stránky používají externí komponenty, jako je Google Analytics a Google Fonts, které mohou shromažďovat údaje o tom, jak tyto webové stránky používáte. Zásady ochrany osobních údajů.