KOMPAKTNÍ TRAFOSTANICE

Stanice s vnější obsluhou


Kompaktní trafostanice GRITEC s vnější obsluhou jsou ideálním řešením jsou ideálním řešením pro situace, kde veřejný prostor vyžaduje přehlednost a nenápadnost nebo kde je k využití jen velmi málo místa. Vyznačují se velmi malou nadzemní výškou a minimální zastavěnou plochou. Obsluha má přístup zvenku. Tyto stanice běžně osazujeme transformátorem s výkonem 630 kVA, u speciálních projektů až 2,5 MVA.

Kompaktni trafostanice GRITEC

Základní charakteristika a porovnání s pochozími stanicemi

Typ stanice Kompaktní trafostanice Pochozí trafostanice
Označení typové řady GRITEC UK UF
Obsluha zvenku zevnitř
Nadzemní výška cca 1,5 m, u zapuštěných stanic méně než 1 m cca 2,8 m
Zastavěná plocha cca 3–6 m2 cca 6–25 m2
Hmotnost bez výstroje 7–13 t 13–50 t
Doprava běžný nákladní automobil nadrozměrný náklad
Výkon transformátoru běžně 630 kVA, projektově až 2,5 MVA až 4,8 MVA, projektově i více
Umístění transformátoru na podlaze trafostanice na kolejnicích
Výměna transformátoru po demontáži střechy dveřmi
VN rozváděče běžné kompaktní, izolované plynem SF6, vzduchové a vakuové izolované plynem SF6 nebo vzduchem, do 38 kV, kompaktní i modulární

Elektrotechnologie

Kompaktní trafostanice GRITEC

Všechny kompaktní stanice jsou standardně připraveny pro instalaci transformátorů do výkonu 630 kVA včetně. Speciální projekty s transformátory do 2,5 MVA posuzujeme individuálně, především dimenzování větrání.

Trafoprostor je vytvořen jako olejová jímka a díky vodotěsnosti a olejotěsnosti použitého betonu poskytuje požadovanou ochranu životního prostředí bez nutnosti dalších hydroizolačních nátěrů.

Do kompaktních trafostanic instalujeme převážně kompaktní VN rozváděče izolované plynem SF6. V individuálních projektech můžeme použít i vzduchové rozváděče a VN měřicí pole.

NN rozvaděče různých výrobců jsou přizpůsobeny malým rozměrům prostoru trafostanice. Je možné i umístění úředního nebo orientačního měření spotřeby a kompenzace.

Integrovaný kabelový prostor stanice je zároveň základem stanice.

Robustní patentované kabelové průchodky jsou umístěny v podzemní části stanice a umožňují prostup všech standardizovaných kabelů používaných v energetice.

Kompaktní trafostanice lze obsluhovat ze čtyř, tří, dvou nebo jen z jedné strany.

Betonářské produkty GRITEC

Kompaktní trafostanice GRITEC

Betonový korpus (dno a obvodové stěny) je vyroben jako jeden bezesparý odlitek. Aby se dosáhlo pevnosti, nepropustnosti (bez trhlin) a životnosti odpovídající stupňům vlivů prostředí XC4, XD1, XF1, XA1 pro venkovní části a XC1 pro vnitřní části podle norem ČSN EN 206+A2 popř. ČSN EN 13369 ed.2, je při použití potřebného armování betonu podle typové statiky používán beton pevnostní třídy C35/C45. Tímto způsobem vyrobená buňka je nepropustná pro vodu nebo jiné látky. Prostorová buňka stanice má typovou statiku.

Buňka nevyžaduje klasické stavební základy – ukládá se na vrstvu štěrku základového lože. Transformátor(y) v trafokobkách jsou uloženy na betonovém dně korpusu, které je opatřeno speciálním nátěrem odolným ropným látkám.

Střechu tvoří samostatná betonová deska. Odvod dešťové vody je volně (odkapem přes hranu střechy) sveden do okolí stanice. Při výměně transformátoru, popř. z jiných důvodů lze střechu z korpusu odejmout.

Příčky mají tloušťku 8 cm a mohou být redukovány na výšku prahu dveří.

V kompaktních trafostanicích tvoří mezipodlahu nejčastěji vysoce flexibilní systému hliníkových profilů a nastavitelných ocelových podpor. Nášlapná vrstva je z překližky se samozhášivou povrchovou úpravou. Desky jsou opatřeny klíčem ovládanou západkou, která brání nadzvednutí.

Zámečnické komponenty

Dveře a větrací elementy pro trafostanice vyrábíme ve vlastní zámečnické dílně z eloxovaného hliníku pod značkou METALLBAU.

ČOV
ČOV

TYPY A ROZMĚRY KOMPAKTNÍCH TRAFOSTANIC

TRAFOSTANICE VNĚJŠÍ ŠÍŘKA (m) VNĚJŠÍ DÉLKA (m) NADZEMNÍ VÝŠ. (m) CELKOVÁ VÝŠKA (m)
UK 1250-20 1,45 2,03 1,56 2,22
UK 1250-25 1,45 2,51 1,56 2,22
UK 1250-34 1,45 3,44 1,56 2,22
UK 1250-36 1,45 3,60 1,56 2,22
UK 1700-15 1,90 1,58 1,65 2,40
UK 1700-23 1,90 2,30 1,65 2,40
UK 1700-28 1,90 2,80 1,65 2,40
UK 1700-42 1,90 4,21 1,65 2,40
UK 2536 2,50 3,58 1,685 2,565
UK 2548 2,50 4,78 1,685 2,565
UK 3015 3,00 1,50 1,64 2,39
UK 3024 3,00 2,38 1,68 2,56
UK 3048 3,00 4,78 1,685 2,565
UKL 3119 3,15 1,92 1,695 2,395

REALIZACE

Pro urychlení výstavby instalujeme elektrotechnologii do stanice již ve výrobním závodě. Samostatnou stanici ukládáme na připravenou štěrkovou podkladní vrstvu bez základů. Kompaktní stanici přepravujeme běžným nákladním automobilem a osazujeme jeřábem. Hmotnost bez výstroje se pohybuje od 7 do 13 t. Uživatel stavby zajišťuje přípravu stavebního lože a provedení vnější kabeláže a vnějšího uzemnění.

BEZPEČNOST

Ochrana zdraví a majetku je pro nás prioritou. Naše produkty splňují všechny požadavky, které na ně kladou normy a nařízení. Díky našim inovativním řešením můžeme na přání poskytnout ještě vyšší ochranu a bezpečnost.

Obloukový zkrat
Obloukový zkrat
Technické budovy, výhody GRITEC

MOŽNOSTI KONFIGURACE

Využijte výhod typových řešení a přizpůsobte jednotlivé části trafostanice svým potřebám.

PROVOZNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

K našim trafostanicím nabízíme komplexní servis i při údržbě, sanaci a modernizaci.

Technické budovy, bezpečnost a normy
Technické budovy, bezpečnost a normy
Obraťte se na nás

Najdeme optimální řešení pro váš projekt. Požádejte o radu nebo nezávaznou cenovou nabídku naše obchodně-technické zástupce.

Co nás pohání
Co nás pohání

Zásady ochrany osobních údajů

Naše webové stránky používají externí komponenty, jako je Google Analytics a Google Fonts, které mohou shromažďovat údaje o tom, jak tyto webové stránky používáte. Zásady ochrany osobních údajů.