Řešení fasád

a zateplovacích systémů

Zcela podle vašich představ


Díky výběru z různých struktur a odstínů můžete sladit fasádu své technické budovy s okolím. Prohlédněte si ukázky vybraných realizací na obrázcích níže.

Velkoformátový obklad
Klinker pásky
Fasáda obložená dřevem

Vzorník barev

Fasádní omítky s odstínem a strukturou dle vašeho výběru

Výběr odstínu

Zobrazené odstíny jsou pouze orientační a mohou se lišit i v závislosti na nastavení monitoru. Pro věrné zobrazení barev si vyžádejte tištěnou předlohu.

Vzorník barev GRITEC

° = Standardní odstíny bez příplatku
* = Odstíny nevhodné na zateplovací systém

Zateplovací systémy

Ačkoli se vyhláška o energetické náročnosti budov obecně neuplatňuje u technických budov, v některých případem může mít smysl. Záleží na projektu, zadavateli a jeho požadavcích.

Nejvýhodnější řešení je použití kontaktních zateplovacích systémů. Níže naleznete orientační hodnoty součinitele prostupu tepla obvodovou konstrukcí naší technické budovy.

Obvodová stěna s fasádní omítkou

U (W/m²K) tl. stěny 10 cm U (W/m²K) tl. stěny 14 cm Zatížení vl. tíhou (kN/m²) při tl. 10 cm Zatížení vl. tíhou (kN/m²) při tl. 14cm
4,57 4,19 2,40 3,36
Obvodová stěna s fasádní omítkou
1 Obvodová stěna z železobetonu
2 Základní nátěr
3 Fasádní omítka

Obvodová stěna se zateplovacím systémem

Tloušťka izolantu [cm] U (W/m²K) tl. stěny 10 cm U (W/m²K) tl. stěny 14 cm Zatížení vl. tíhou (kN/m²) tl. stěny 10 cm Zatížení vl. tíhou (kN/m²) tl. stěny 14 cm
4 0,82 0,81 2,41 3,37
6 0,58 0,57 2,41 3,37
8 0,45 0,45 2,41 3,37
10 0,37 0,37 2,41 3,37
Obvodová stěna se zateplovacím systémem

1 Obvodová stěna z železobetonu
2 Lepidlo
3 Desky z pěnového polystyrenu 
4 Stěrka se síťovinou
5 Fasádní omítka

Sendvičová obvodová stěna

Tloušťka izolantu (cm) U (W/m²K) tl. stěny 10 cm U (W/m²K) tl. stěny 14 cm Zatížení vl. tíhou (kN/m²) tl. stěny 10 cm Zatížení vl. tíhou (kN/m²) tl. stěny 14 cm
4 0,80 0,78 3,84 4,80
6 0,57 0,56 3,84 4,80
8 0,44 0,44 3,84 4,80
10 0,36 0,36 3,84 4,80

Při výpočtu jsme uvažovali s tloušťkou vnějšího pláště 6 cm.

Sendvičová obvodová stěna

1 Nosná stěna z železobetonu
2 Desky z pěnového polystyrenu
3 Vnější plášť z železobetonu

Zateplení střechy

Zateplení střechy

 Varianty se zateplenou střechou

  • Střecha s izolací tl. 30 mm jako ochranou proti slunci
  • Střecha s položenou izolací tl. > 30 mm (obrácená střecha)
  • Střecha s izolací ze strany interiéru (vnitřní zateplení)
  • Střecha s oboustrannou izolací a oplechováním atiky (obrácená střecha)
  • Střecha s izolantem a hydroizolační fólií

Zásady ochrany osobních údajů

Naše webové stránky používají externí komponenty, jako je Google Analytics a Google Fonts, které mohou shromažďovat údaje o tom, jak tyto webové stránky používáte. Zásady ochrany osobních údajů.