Osprzęt elektryczny

Wyposażenie wnętrza stacji

Elektryfikujemy wasze obiekty techniczne i jest to nasze zadanie.

TECHNOLOGIE ELEKTRYCZNE

• Rozdzielnie SN i nN
Stacje transformatorowe
Szafy ochronne i sterownicze
Szafy pomiarowe
Zasilanie pomocnicze
Kompletne okablowanie
Uziemienia

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

• Tablice rozdzielcze energii na użytek własny
Oświetlenie, gniazdka
Wentylacja wymuszona, klimatyzacja, ogrzewanie
Korytka kablowe
Uziemienia, wyrównanie potencjału
Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi
System alarmu przeciwpożarowego
System bezpieczeństwa
Montaż szaf rozdzielczych i sterowniczych
Kable wewnętrzne i sterownicze

AKCESORIA

• Oświetlenie awaryjne
• Tablice ostrzegawcze
• Systemy zabezpieczające

Na życzenie zapewnimy wszystkie prace w zakresie instalacji elektrycznych.

Na přání zajistíme veškeré elektroinstalační práce.

Zasady ochrony danych osobowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje elementy zewnętrzne, takie jak Google Analytics i Google Fonts, które mogą zbierać dane o sposobie korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Zasady ochrony danych osobowych.