Certyfikowana jakość

ZGODNIE Z WYMOGAMI NORM


Produkcja elementów metalowych w naszej spółce GRITEC jest zgodna z czeskimi i europejskimi normami, rozporządzeniami i dyrektywami.

  • W stacjach GRITEC elementy metalowe zostają poddawane próbie na działanie zwarcia łukowego według normy EN 62271-202
  • Minimalny stopień ochrony IP 23 DH, na życzenie IP 34 D lub IP 44D według normy EN 60529
  • Ochrona przeciw zewnętrznym mechanicznym uderzeniom bez wpływu na funkcjonalność (próba uderzenia 20 J według normy EN 62262)
  • Na życzenie ochrona przed włamaniem według normy EN 1627

Certifikovaná kvalita

Zasady ochrony danych osobowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje elementy zewnętrzne, takie jak Google Analytics i Google Fonts, które mogą zbierać dane o sposobie korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Zasady ochrony danych osobowych.