Montáž prefabrikovaného vodojemu za jeden deň

15. Jan 2024

Prefabrikácia nám umožňuje skrátiť čas výstavby na minimum. Vodojem s objemom 2x 50 m³ dokážeme postaviť za jeden deň. Pozrite si video.

Zásady ochrany osobných údajov

Naše webové stránky používajú externé komponenty, ako je Google Analytics a Google Fonts, ktoré môžu zhromažďovať údaje o tom, ako tieto webové stránky používate. Zásady ochrany osobných údajov.