PODZIEMNE STACJE TRANSFORMATOROWE

Do modernizacji centrów miast


Podziemne stacje transformatorowe BETONBAU są najczęściej wykorzystywane podczas modernizacji dystrybucyjnej sieci elektrycznej w historycznych centrach miast. Zachowują swoją pierwotną wartość architektoniczną i umożliwiają płynny ruch pieszy w miejscu posadowienia stacji.

Na stację posadowioną pod ziemią oddziałuje wiele czynników, z którymi nie mamy do czynienia podczas budowy naziemnych stacji. W przeciągu 60 lat okazało się, że nasze stacje są odporne na wszystkie te wpływy i zapewniają naszym klientom długotrwałą i niezawodną pracę.

Podzemní trafostanice BETONBAU

ODPORNOŚĊ NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

ODPORNOŚĊ NA WODY PODZIEMNE

Bezszczelinowy betonowy korpus naszych stacji transformatorowych jest doskonale wodoszczelny względem wody i przeciekom olejów. Beton o określonym stopniu oddziaływania na środowisko może wytrzymać zarówno oddziaływanie środowiska agresywnego chemicznie, jak i wód gruntowych pod ciśnieniem. O ile na stację oddziałuje woda gruntowa będąca pod ciśnieniem a zwierciadło wody jest powyżej szczeliny fundamentowej betonowy korpus stacji przyspawamy jest do płyty obciążnikowej fundamentu za pomocą płytek ze stali nierdzewnej. Otwory dla kabli uszczelniamy specjalnym przepustem uszczelniającym oraz masą uszczelniającą.

ODPORNOŚĊ NA WODĘ DESZCZOWĄ I ŚNIEG

Woda deszczowa odprowadzana jest z szybów wentylacyjnych do kanalizacji, drenażu lub osadnika. W przypadku podłączenia do kanalizacji instalowany jest zawór zwrotny dostępny z zewnątrz stacji. Śnieg i lód w szybach wentylacyjnych topnieją dzięki przepływowi ciepła odpadowego z transformatora.

OCHRONA PRZED GRYZONIAMI I PRZED WŁAMANIEM

Korzystamy ze specjalnych elementów wentylacyjnych, które sami produkujemy. Podczas ich produkcji i rozwoju dbamy o zapewnienie zwiększonej ochrony przed gryzoniami i owadami. Pokrywę służąca do wymiany transformatora można podnieść tylko dźwigiem z powodu jej znacznej wagi. Zintegrowany właz dla obsługi zabezpieczony jest zamkiem.

OCHRONA PRZED HAŁASEM

Pod wzglądem wytłumienia hałasu najodpowiedniejsze jest umiejscowienie stacji w ziemi.

NOŚNOŚĊ

Żelbetowa pokrywa o grubości 200 mm posiada dostateczną nośność by mógł po niej przejechać samochód ciężarowy. O ile sobie klient życzy możemy wyprodukować pokrywę wytrzymującą ekstremalne obciążenia, zdefiniowane przez klienta.


ELEKTROTECHNIKA

Pochozí trafostanice BETONBAU

Do podziemnych stacji transformatorowych montujemy zazwyczaj transformatory o mocy do 2,5 MVA. W przypadku specjalnych projektów możemy zamontować transformatory o jeszcze wyższej mocy. Transformatory olejowe i powietrzne zazwyczaj umiejscawia się na podłodze z betonu, co umożliwia odpływ oleju do miski olejowej. Ich wymianę realizuje się po zdjęciu pokrywy. Pod transformatorem przygotowana jest miska olejowa.

Rozdzielnice SN i nN umiejscowione są na pomoście pośrednim stacji, która od komory transformatora może być oddzielona przegrodą. Rozdzielnice SN o napięciu do 35 kV mogą być kompaktowe lub modułowe, izolowane gazem SF6 i powietrzem. Rozdzielnice nN są szafkowe lub jako konstrukcja wisząca na ścianie i mogą być zastosowane do wysokich prądów znamionowych aż do 3 612 A.

Solidne, opatentowane przepusty kablowe umożliwiają przejście wszystkich znormalizowanych kabli stosowanych energetyce. Na życzenie możemy dostarczyć również przepusty kablowe innych producentów.

BEZPIECZEŃSTWO

Ochrona zdrowia i ochrona mienia są dla nas priorytetem. Nasze produkty spełniają wszystkie wymogi, wynikające z norm i rozporządzeń. Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom możemy, na życzenie zaoferować jeszcze większy stopień ochronę i bezpieczeństwa.

Obloukový zkrat
Obloukový zkrat

OCENA KONSTRUKCJI BUDOWLANEJ Z PUNKTU WIDZENIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

KONSTRUKCJA WYMAGANA ODPORNOŚĊ WEDŁUG CSN 730802 WYMAGANA ODPORNOŚĊ WEDŁUG EN 61936-1 ZASTOSOWANY MATERIAŁ RZECZYWISTA ODPORNOŚĊ OCENA
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE REW 15 REW 60 Żelbet min. grubośċ 140 mm REW 90 spełnia
SUFIT PRZECIWPOŻAROWY REI 15 REI 60 Żelbet min. grubośċ 200 mm REI 90 spełnia

PRODUKTY Z BETONU FIRMY BETONBAU

Podzemní trafostanice BETONBAU

Korpus stacji składa się z czterech ścian zewnętrznych o grubości najczęściej 14 cm a dno zazwyczaj ma grubość 20 cm. Odlewa się go jako całość w procesie zwanym „odlewaniem dzwonów”. Powyższy sposób produkcji zapewnia korpusowi następujące właściwości:

  • wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna, korpus jest samonośnym elementem, któremu w większości przypadków nie są potrzebne fundamenty,
  • Całkowita szczelność, monolityczny i bezszczelinowy korpus z lanego betonu jest wodoszczelny i równocześnie służy jako nieprzepuszczalna miska ściekowa na olej w przypadku awarii transformatora,
  • łatwy transport wynikający z mechanicznej stabilności korpusu, długi okres użytkowania i niezawodność.


Korpus, dach oraz ściany poprzeczne produkujemy z wodoszczelnego betonu, klasy wytrzymałości C35/45 i dla stopni wpływu na środowisko XC4 oraz XF1 według CSN EN 206 +A 1.

W pokrywie dachowej jest zamontowane wejście inspekcyjne i montażowe. Obsługa ma zapewnione wejście do stacji przez właz, z którym jest z wewnętrznej strony zintegrowana balustrada służąca do ochrony osób przed wpadnięciem do wnętrza. Stacja posiada strome schody lub, lub częściej, drabinę. Pokrywa montażowa do wymiany transformatora wyposażona jest w oczka do mocowania lin.

Szyby wentylacyjne są również wykonane z monolitycznego betonu jako część składowa korpusu. Szyby mogą być zakończone na poziomie terenu wokół stacji poziomą siatką lub wyprowadzone ponad teren przy pomocy tzw. szyjki i są wyposażone w boczne pionowe kratki wentylacyjne.

W stacjach podziemnych wykonujemy betonową podłogę pośrednią i to albo na całej powierzchni stacji, albo w trasie wymiany transformatora. Betonową podłogę pośrednią można w miejscach mniejszego obciążenia łączyć z podłogą z profili aluminiowych. Zaletą betonowej podłogi pośredniej jest jej niepalność oraz duża nośność, system wykonany z aluminiowych profili jest za to bardzo elastyczny. Profile z aluminium montujemy do regulowanych stalowych podpór z blachy ocynkowanej. Warstwa wierzchnia jest ze sklejki z powłoką antypoślizgową. Płyty te posiadają mechanizm zatrzaskowy z kluczem, który zabezpiecza przed podniesieniem.

Ścianki działowe (Przegrody) mogą być zdejmowane lub przesuwane i wyposażone w drzwi. Przegrody te wykonujemy ze stopów aluminium.

ELEMENTY ŚLUSARSKIE

Drzwi oraz elementy wentylacyjne dla stacji transformatorowej produkujemy we własnym zakresie z anodowanego aluminium pod znakiem towarowym METALLBAU.

ČOV
ČOV

RODZAJE I WYMIARY STACJI PODZIEMNYCH

Podziemne stacje transformatorowe BETONBAU o oznaczeniu typu UW wyróżniają się dużą ilością poszczególnych typów, wywodzących się z podstawowych serii modułowych: UW 25 o szerokości zewnętrznej 2,58 m, UW 30 o szerokości 3,06 m, UW 33 o szerokości 3,36 m oraz UW 36 o szerokości 3,66 m.

Standardowo jest stacja dostarczana z prześwitem 3,2 m, przy zastosowania pomostu pośredniego prześwit stacji wynosi 2,4 m a wysokość kanału kablowego wraz z podłogą wynosi 0,8 m. Inne rozmiary na zamówienie.

REALIZACJE

Aby przyśpieszy proces budowy elektrotechnikę montujemy do stacji już na zakładzie produkcyjnym.

Pojedynczą stację ustawiamy na przygotowanej warstwie żwirowej bez fundamentów. Ławy fundamentowe są potrzebne tylko w przypadku trudnych warunków geologicznych lub dla budynków kombi składających się z kilku korpusów. Stacje z obsługą wewnętrzną transportujemy jako ładunek ponadgabarytowy i ustawiamy dźwigiem samojezdnym. Waga stacji wraz z wyposażeniem wacha się od 13 do 50 ton.

Użytkownik budynku zapewnia badania geologiczne, prace wykopowe wraz ze stabilizacją podłoża, przygotowanie podłoża budowlanego oraz wykonanie okablowania zewnętrznego oraz zewnętrznego uziemienia. Prace ziemne trzeba koordynować z konserwatorami zabytków i archeologami. Obciążenie wykopu budowlanego musi być zwymiarowane pod kątem przemieszczania się w jego sąsiedztwie ciężkich maszyn (min. 90 t).. Jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się powyżej dna wykopu budowlanego, konieczne jest wykonanie obciążnika fundamentowego jako zabezpieczenia przed siłą wyporu wód gruntowych. Stacja jest następnie przyspawana do tej płyty za pomocą płyt ze stali nierdzewnej.

INTEGRACJA Z OTOCZENIEM

Stację transformatorową można zakryć kostką brukową żwirem, asfaltem lub można na niej stworzyć tereny zielone.

Praga, Most Karola
Praga, Most Karola
Brno, Rynek Malinowskiego
Brno, Rynek Malinowskiego
Kolin, Rynek Karola
Kolin, Rynek Karola
Mielnik, zamek
Mielnik, zamek
Ołomuniec, Rynek Dolny
Ołomuniec, Rynek Dolny
Litomierzyce, Twierdza
Litomierzyce, Twierdza

SERWIS GWARANCYJNY I EKSPLOATACYJNY

Naszym stacjom transformatorowym zapewniamy kompleksowy serwis zarówno konserwacyjny i eksploatacyjny, jak też modernizacyjny.

Technické budovy, bezpečnost a normy
Technické budovy, bezpečnost a normy
Skontaktuj się z nami

Znajdziemy najwłaściwsze rozwiązanie dla waszych projektów. Zwróćcie się o radę lub niewiążącą ofertę cenową do naszych przedstawicieli handlowych i doradców technicznych.

Co nás pohání
Co nás pohání

Zasady ochrony danych osobowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje elementy zewnętrzne, takie jak Google Analytics i Google Fonts, które mogą zbierać dane o sposobie korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Zasady ochrony danych osobowych.