Ochrona danych osobowych

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI GRITEC s.r.o.W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Z tego powodu pragniemy poinformować o sposobach pozyskiwania i przetwarzania Twoich danych osobowych. Niniejsze oświadczenie dotyczy danych osobowych osób przeglądających nasze strony internetowe oraz naszych Klientów i Dostawców.

§ 1 – Informacje o sposobach pozyskiwania danych osobowych

(1) Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe to wszystkie dane, które mogą odnosić się do Twojej osoby, takie jak nazwisko, adres, adres e-mail, zachowanie użytkownika.

(2) Administratorem, zgodnie z art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE (RODO), jest:

GRITEC s.r.o.
Průmyslová 698/5a
108 00 Praha 10
Republika Czeska

Telefon: +420 281 034 111
GRITEC@gritec.cz
WWW: www.gritec.cz

(3) W przypadku, gdy będziemy powierzać poszczególne funkcje naszej oferty dostawcom usług albo gdy chcielibyśmy wykorzystać Twoje dane do celów reklamowych, poinformujemy Cię o szczegółach odpowiednich procedur, jak jest opisane poniżej. Podamy przy tym także kryteria dotyczące czasów przechowywania.

§ 2 – Twoje prawa

(1) W zakresie stosownych danych osobowych przysługują Ci wobec nas poniższe prawa:

 • prawo żądania informacji o przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO. Szczególnie można żądać informacji o celach przetwarzania, o kategorii danych osobowych, o kategoriach odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione Twoje dane, o planowanym czasie przechowywania, o istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawa do złożenia sprzeciwu, o istnieniu prawa do złożenia skargi, o pochodzeniu Twoich danych, o ile nie zaczerpnięto ich u nas, jak również o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji łącznie z profilowaniem, i ew. o informacjach udowadniających ich szczegóły;
 • prawo żądania niezwłocznego sprostowania błędnych danych osobowych lub uzupełnienia przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
 • prawo żądania usunięcia przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest wymagane do realizacji prawa do wolności słowa i informacji, do spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawnych, w interesie publicznym lub w celu realizacji, wykonywania lub obrony praw, zgodnie z art. 17 RODO;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO, jeśli kwestionujesz dokładność danych, jeśli przetwarzanie odbywa się niezgodnie
  z prawem, jednak nie zgadzasz się na ich usunięcie, a my już nie potrzebujemy takich danych, natomiast Tobie są one potrzebne do realizacji, wykonywania lub obrony swoich praw, albo złożyłeś/aś sprzeciw wobec ich przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
 • prawo do otrzymania swoich danych osobowych, udostępnionych nam na podstawie zgody lub zawartej umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, albo prawo żądania przekazania danych do innej odpowiedzialnej osoby, zgodnie z art. 20 RODO;
 • prawo do cofnięcia w dowolnej chwili udzielonej nam zgody, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. W konsekwencji w przyszłości nie będziemy już mogli więcej przetwarzać danych, których przetwarzanie odbywało się w oparciu o udzieloną zgodę, oraz nie będzie można złożyć skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. W związku z powyższym można z reguły zwrócić się do organu nadzorczego w państwie, w którym masz miejsce zwykłego pobytu, albo do placówki lub siedziby naszej spółki.

(2) Jeśli nie zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych, możesz złożyć sprzeciw wobec przetwarzania. Ma to miejsce na przykład w sytuacji, gdy przetwarzanie nie jest niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy. W przypadku złożenia takiego sprzeciwu prosimy o podanie powodów, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych tak, jak to wykonujemy. W przypadku Twojego uzasadnionego sprzeciwu rozpatrzymy stan rzeczy oraz albo anulujemy przetwarzanie danych, albo go zmodyfikujemy, ew. udokumentujemy Ci nasze zobowiązujące, chronione prawem powody, na podstawie których będziemy w dalszym ciągu przetwarzać Twoje dane osobowe.

(3) Oczywiście możesz w dowolnej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów reklamy i analizy danych.

(4) Wszystkie swoje prawa możesz realizować w drodze elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail GRITECgrtccz. Natomiast ewentualne skargi można składać do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Czeskiej.

§ 3 – Przetwarzanie danych osobowych w czasie przeglądania naszej strony internetowej

(1) W przypadku używania strony internetowej tylko do celów informacyjnych, a więc bez rejestracji lub innego sposobu przekazywania nam informacji, pozyskujemy tylko takie dane osobowe, które Twoja przeglądarka przekazuje naszemu serwerowi. W przypadku chęci monitorowania naszej strony internetowej pozyskujemy poniższe dane, które są dla nas niezbędne ze względów technicznych, abyśmy mogli wyświetlać naszą stronę internetową oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera f RODO):

 • adres IP,
 • data i godzina zapytania,
 • różnica strefy czasowej wobec Greenwich Mean Time (GMT),
 • treść zapytania (konkretna strona),
 • status dostępu / kod odpowiedzi HTTP,
 • aktualna ilość przesyłanych danych,
 • strona internetowa, z której nadeszło zapytanie (tzw. HTTP referer),
 • przeglądarka,
 • system operacyjny i jego pulpit,
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

(2) Oprócz powyższych danych w Twojej przeglądarce podczas sesji na naszej stronie internetowej zapisywane są pliki cookies. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na Twoim dysku twardym, dzięki którym podmiot umieszczający pliki cookies (za naszym pośrednictwem) pozyskuje określone informacje niezbędne do prawidłowego działania strony lub monitorowania Twojego poruszania się po stronie. Pliki cookies nie mogą wykonywać żadnych funkcji programistycznych ani też zarazić Twojego komputera wirusem. Służą do tego, aby oferowane usługi internetowe były dla użytkownika ogólnie bardziej przyjazne
i efektywne.

(3) Obsługa plików cookies:

a) Strona internetowa wykorzystuje wymienione niżej rodzaje plików cookies, których treść oraz funkcje są objaśnione w dalszej części dokumentu:

 • Tymczasowe pliki cookies (zob. punkt b),
 • Stałe pliki cookies (zob. punkt c).

b) Tymczasowe pliki cookies są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich przede wszystkim sesyjne pliki cookies. Zapisują one tak zwane sesyjne ID, dzięki któremu można przyporządkować różne zapytania nadchodzące z Twojej przeglądarki do wspólnej sesji. Dzięki temu Twój komputer można ponownie rozpoznać, kiedy powrócisz na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookies ulegają usunięciu po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.

c) Stałe pliki cookies ulegają zautomatyzowanemu usunięciu po określonym czasie, który można rozróżnić zawsze w zależności od plików cookies. Pliki cookies można usunąć w dowolnej chwili
w ustawieniach bezpieczeństwa Twojej przeglądarki.

d) Możesz dostosować ustawienia Twojej przeglądarki do swoich preferencji oraz zablokować np. odbiór plików cookies stron trzecich albo wszystkich plików cookies. Ostrzegamy jednak, że wtedy ewentualnie nie będzie można korzystać z wszystkich funkcji strony internetowej.

e) Więcej informacji na temat korzystania z plików cookies znajduje się w § 5.

§ 4 – Więcej funkcji i ofert na naszej stronie internetowej

(1) Oprócz używania naszej strony internetowej do celów wyłącznie informacyjnych, oferujemy najróżniejsze usługi (np. Moje GRITEC),
z których można korzystać w przypadku zainteresowania. Te usługi z reguły wymagają rejestracji, w czasie której zostaniesz wypytany/a o kolejne dane osobowe konieczne do świadczenia danej usługi.

(2) W celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi osób trzecich do Twoich danych osobowych, proces rejestracji i logowania jest szyfrowany za pośrednictwem technologii TLS (SSL).

(3) Dane osobowe pozyskane w związku ze świadczeniem wspomnianych usług przetwarzamy przez okres ważności Twojego konta. Jeśli nie chcesz więcej korzystać z naszych usług, skontaktuj się
z nami (§ 1 ust. 2), a my usuniemy Twoje konto wraz z wszystkimi związanymi z nim danymi osobowymi.

(4) W przypadku kontaktowania się z nami na adresie e-mail lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, będziemy zapisywać przekazane przez Ciebie dane (Twoje nazwisko, firmę, numer telefonu i adres e-mail, ewentualnie dane teleadresowe i faks, których podanie nie jest wymagane), aby móc odpowiedzieć na Twoje pytania. Związane
z powyższym dane zostaną przez nas usunięte po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie, najpóźniej jednak po upływie pół roku. Jeśli z komunikacji wynikłoby Twoje zainteresowanie dostawą naszych produktów lub usług, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w celu podjęcia przygotowań do zawarcia umowy.

§ 5 – Korzystanie z Google Analytics

(1) Strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi służącej do analizowania strony, świadczonej przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics używa cookies – plików tekstowych zapisywanych
w Twoim komputerze, które umożliwiają dokonywanie analizy korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Informacje na temat korzystania przez Ciebie ze strony internetowej utworzone za pomocą plików cookies z reguły są przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam są one zapisywane. Dla zwiększenia Twojego bezpieczeństwa stosujemy na stronie internetowej anonimizację IP, dlatego Twój adres IP jest przekazywany do firmy Google tylko w wersji uprzednio skróconej
w ramach krajów Unii Europejskiej lub innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko
w wyjątkowych przypadkach adres IP jest przesyłany w pełnej wersji na serwer firmy Google w USA i skracany dopiero tam. Na mocy uprawnienia operatora strony internetowej, firma Google będzie korzystać z tych informacji, aby mogła dokonywać oceny sposobów korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, aby możliwe było sporządzanie raportów dotyczących czynności podejmowanych na stronie internetowej oraz aby można było realizować, na rzecz operatora strony internetowej, inne usługi związane z korzystaniem ze strony internetowej oraz wykorzystywaniem Internetu.

(2) Adres IP przesyłany w ramach Google Analytics z Twojej przeglądarki nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

(3) Można zablokować zapisywanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania Twojej przeglądarki; jednak ostrzegamy, że w takim przypadku ewentualnie nie będzie możliwości korzystania
z wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie. Poza tym można zapobiec rejestrowaniu przez firmę Google danych utworzonych przez pliki cookies, odnoszących się do korzystania przez Ciebie ze strony internetowej (łącznie z Twoim adresem IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez firmę Google; do tego celu należy pobrać i zainstalować Browser-Plug-in, który jest dostępny pod poniższym odsyłaczem:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz.

(4) Strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Dzięki temu adresy IP są przetwarzane w skróconej postaci, wobec czego można wykluczyć możliwość przyporządkowywania ich do konkretnych osób. W przypadku, gdy do pozyskanych o Tobie danych zostanie przyporządkowana identyfikacja osoby, następuje natychmiastowe wykluczenie oraz bezpośrednie usunięcie takich danych osobowych.

(5) Korzystamy z Google Analytics do celów analizowania korzystania
z naszej strony internetowej oraz jej regularnego doskonalenia. Pozyskane dane statystyczne pozwalają nam na doskonalenie naszej oferty i modyfikowanie jej w taki sposób, aby była ona bardziej interesująca dla Ciebie jako użytkownika.
Na wypadek wyjątkowych sytuacji, w których dane osobowe są przesyłane do USA, spółka Google podporządkowała się systemowi EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną do korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

(6) Informacje o stronie trzeciej: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Regulamin używania: https://marketingplatform.google.com/about/analyti.... Oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych: https://policies.google.com/privacy?hl=cz&gl=cz.

(7) Ponadto strona internetowa korzysta z Google Analytics do celów analizy przepływu informacji o osobach odwiedzających stronę, której dokonuje się poprzez identyfikację użytkownika (cross-device analysis). W swoim koncie klienta możesz zdezaktywować tę analizę w sekcji: „Moje dane”, „dane osobiste”.

§ 6 – Odsyłacze do sieci społecznościowych i rekomendacje strony internetowej

(1) Można zarekomendować naszą stronę za pomocą tak zwanych Social Bookmarks znajdujących się w stopce naszej strony internetowej (odsyłacze Sharer do serwisów społecznościowych). Spowoduje to wyjście z naszej strony internetowej. Dane osobowe, takie jak Twój adres IP, HTTP referer, Timestamp i oprogramowanie przeglądarki, są przesyłane do odpowiedniego operatora sieci społecznościowej.

(2) Ostrzegamy, że po przesłaniu danych nie mamy żadnego wpływu na sposób postępowania danego operatora sieci społecznościowej z takimi danymi; jest to poza zakresem naszej odpowiedzialności. Artykuły na naszej stronie internetowej można polecić także innym osobom za pośrednictwem poczty e-mail (symbol koperty). Twój klient poczty e-mail utworzy nową wiadomość, w której można wpisać treść rekomendacji.

§ 7 – Przetwarzanie danych osobowych naszych Klientów i Dostawców

(1) Twoje dane osobowe przetwarzamy do celów realizacji umowy oraz pełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawnych. Mianowicie chodzi o poniższe cele:

a) zakup/sprzedaż towarów i usług,
b) cele rozliczeniowo-podatkowe,
c) monitorowanie i wykonywanie operacji bankowych na rachunku bankowym,
d) pełnienie obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawnych.

Dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie obowiązywania umowy, albo do momentu całkowitego uregulowania praw i obowiązków wynikających z umowy, albo przez okres przewidziany w stosownych przepisach prawnych.

(2) Ponadto przetwarzamy dane osobowe w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu do celów zrozumienia zainteresowania naszymi produktami, kontroli wypłacalności, ewentualnie do celów dochodzenia należności lub zapewnienia dowodów na wypadek konieczności obrony praw firmy GRITEC s.r.o. Powyższe dane osobowe przetwarzamy przed zawarciem umowy oraz w okresie trwania stosunku umownego, albo do momentu całkowitego uregulowania praw.

(3) Z Twoich danych osobowych możemy korzystać także ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy, do celów marketingu bezpośredniego, tj. aby zaoferować Ci nasze usługi lub towary, które mogłyby Cię zainteresować. Okres używania tych danych wynosi najdłużej rok, a jeśli zawarto umowę, to przez okres jej trwania oraz najdłużej rok po jej wygaśnięciu. Jeśli nie życzysz sobie, aby Twoje dane osobowe były wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, możesz odmówić tego bez jakichkolwiek niekorzystnych konsekwencji. Wystarczy złożyć sprzeciw na adres e-mail podany w § 1 ust. 2.

(4) Do celów ochrony mienia, w siedzibie firmy GRITEC s.r.o. jest zainstalowany system monitoringu wizyjnego. Zapisy z systemu monitoringu wizyjnego archiwizujemy przez 7 dni, a nie podlegają one żadnemu innemu przetwarzaniu oprócz podanego powyżej celu.

§ 8 – Zasoby danych osobowych

Firma GRITEC s.r.o.pozyskuje dane osobowe przeważnie od osób, których dane dotyczą, albo na podstawie ich zachowania oraz
z dostępnych rejestrów publicznych. Oprócz powyższych zasobów wykorzystuje ona także prywatne zasoby danych osobowych:

a) pośrednictwo handlowe w sektorze budowlanym: Istav Media, s.r.o., IČO (REGON): 03441725;

b) informacje o wiarygodności osoby, której dotyczy zapytanie: Creditreform s.r.o., IČO (REGON): 49615076.

§ 9 – Przekazywanie danych osobowych

(1) Do przetwarzania Twoich danych częściowo korzystamy z usług dostawców zewnętrznych. Bardzo starannie dobieraliśmy dostawców, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych, przy czym nasze polecenia są dla nich wiążące i podlegają oni naszej regularnej kontroli.

(2) Kategorie odbiorców:

a) dostawca usług hostingowych;
b) dostawca usług komunikacyjnych;
c) dostawca usług analitycznych (zob. § 5);
d) dostawcy usług płacowych;
e) dostawcy usług bankowych;
f) dostawcy usług administrowania systemami informatycznymi;
g) dostawcy systemów informatycznych do zarządzania relacjami z Klientami i Dostawcami;
h) dostawcy usług kadrowych;
i) dostawcy usług w zakresie bezpieczeństwa;
j) członkowie grup GRITEC oraz SCHWENK.

(3) W ramach pełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawnych, nasza firma przekazuje dane osobowe do organów administracji oraz urzędów wymienionych w obowiązujących przepisach.

(4) Ponadto możemy przekazywać Twoje dane osobowe do osób trzecich, w ramach oferty wzięcia udziału w wydarzeniach, zawierania umów lub podobnych usług, wspólnie z partnerami.

(5) W przypadku, gdy nasi dostawcy usług lub partnerzy mają swoją siedzibę w niektórym z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), poinformujemy Cię w opisie oferty o następstwach takiej okoliczności.

§ 10 – Aktualność i zmiany niniejszego oświadczenia w sprawie ochrony danych osobowych

Niniejsze oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych jest aktualne i ważne, i odzwierciedla stan istniejący w maju 2018 roku.

Na podstawie dalszego rozwoju naszej strony internetowej oraz ofert dotyczących tej strony, albo na podstawie zmienionych zadań wynikających z przepisów prawnych, ew. wymagań stosownych organów, może okazać się potrzebne dokonanie zmiany w niniejszym oświadczeniu w sprawie ochrony danych osobowych. Odpowiednie aktualne oświadczenie w sprawie ochrony danych osobowych można pobrać w dowolnej chwili ze strony internetowej https://www.gritec.cz/ochrana-osobnich-udaju i wydrukować.

§ 11 - Kodeks Zachowania

W przypadku wystąpienia incydentu naruszającego nasz Kodeks Zachowania, masz możliwość poinformowania o nim anonimowo za pośrednictwem formularza kontaktowego. Twoje uwagi pozostaną informacjami poufnymi. Formularz kontaktowy można znaleźć tutaj.

Zasady ochrony danych osobowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje elementy zewnętrzne, takie jak Google Analytics i Google Fonts, które mogą zbierać dane o sposobie korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Zasady ochrony danych osobowych.