PLUS W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSWA

DRZWI antywłamaniowe GRITEC


Wybierając aluminiowe drzwi spółki GRITEC wybieracie Państwo bezpieczne rozwiązanie, które skutecznie ochrania Wasz budynek przed gwałtownym wtargnięciem a drzwi skutecznie wytrzymują wysokie ciśnienie.

Nasz produkt aluminiowe drzwi TAM skutecznie chronią przed włamaniem i są klasyfikowane w klasie bezpieczeństwa RC1, RC2, lub RC3 według normy CSN EN 1627 przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności i stopnia ochrony IP 23 D (wytrzymałość na przebicie, próba uderzeniowa według normy CSN EN 62262).

PLUS V OBLASTI BEZPEČNOSTI
Klasa bezpieczeństwa RC2 RC3
Sprawca Okazyjny złodziej: proste narzędzia, śrubokręt, obcęgi, klin Okazyjny złodziej, doświadczony złodziej: dźwignie, i inne instrumenty
Czas trwania obciążenia 3 min. 5 min.


RC2 RC3
Właściwości produktu Pojedyńcze skrzydło, podwójny płaszcz Możliwość wentylacji na górze i/lub na dole Bez wentylacji


Wpuszczany zamek GRITEC z funkcją awaryjną Mechaniczny lub elektroniczny wielopunktowy zamek z funkcją awaryjną

Maksym. 1 wkładka z okuciem zabezpieczającym Klasa ES 1wg. DIN 18257 Klasa ES2 wedł. DIN 18257
Wymiary Szerokość 1004 mm – 1363 mm 980 mm – 1355 mm

Wysokość 1916 mm – 2617 mm 1674 mm – 2313 mm

Wysokość wentylacji 170 mm – 770 mm -
Wymagania budowlane Grubość ściany ≥ 10 cm żelazobeton (C15/20), ≥ 11,5 mur (wytrzymałość w ciśnieniu˃12 Grupa zapraw II) ≥ 12 cm (C15/20)żelazobeton(C 15/20) , ≥ 11,5 cm mur (wytrzymałość w ciśnieniu ˃12, grupa zapraw II)
Inne elementy budowlane
Klapy ciśnieniowe mające funkcje otwierania lub zamykania w sytuacji kiedy zaistnieje nadciśnienie, ruchoma klapa do regulacji wentylacji, filtr przeciwpyłowy mający ramię, które można wymienić Żaluzie wentylacyjne integrowane do skrzydła drzwi, nie są konstrukcyjnie do zrealizowania. Wymagane otwory wentylacyjne muszą być zainstalowane samodzielnie jako element wentylacyjny LL RC3 (instalacja w ścianie)

Zasady ochrony danych osobowych

Nasza strona internetowa wykorzystuje elementy zewnętrzne, takie jak Google Analytics i Google Fonts, które mogą zbierać dane o sposobie korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Zasady ochrony danych osobowych.