Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy GRITEC
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013243
Realizace: od 1.3.2020 do 28.2.2023
Cíl projektuCílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

ESF

Zásady ochrany osobních údajů

Naše webové stránky používají externí komponenty, jako je Google Analytics a Google Fonts, které mohou shromažďovat údaje o tom, jak tyto webové stránky používáte. Zásady ochrany osobních údajů.