Személyes adatok védelme

A GRITEC s.r.o. TÁRSASÁG SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ NYILATKOZATA

Magánélete védelme rendkívül fontos a számunkra. Ezért szeretnénk még részletesebben tájékoztatni Önt személyes adatai gyűjtéséről és feldolgozásáról. Jelen nyilatkozat a weboldalunk látogatóinak, valamint ügyfeleink és beszállítóink személyes adataira vonatkozik.

§ 1 - Tájékoztatás a személyes adatok gyűjtéséről

(1) Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt a személyes adatok feldolgozásáról. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely az Ön személyéhez köthető, pl. név, cím, e-mail címek, felhasználói magatartás.

(2) Az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) 4. cikkének (7) bekezdése szerinti adatkezelő a

GRITEC s.r.o.
Průmyslová 698/5a
108 00 Prága 10

Telefon: +420 281 034 111
gritec@gritec.cz
Web: www.gritec.cz, www.GRITEC.hu

(3) Amennyiben ajánlatunk egyes funkcióihoz megbízott szolgáltatókat veszünk igénybe, vagy az Ön adatait reklámcélokra szeretnénk felhasználni, akkor az alábbiak értelmében részletesen tájékoztatjuk Önt a vonatkozó eljárásokról. Ennek során feltüntetjük a tárolási időre vonatkozóan meghatározott kritériumokat is.

§ 2 - Az Ön jogai

(1) A szóban forgó személyes adatokkal kapcsolatban Önt a következő jogok illetik meg:

 • a GDPR 15. cikke alapján tájékoztatást kérhet az általunk feldolgozott személyes adatairól. Tájékoztatást kérhet különösen az adatkezelés céljáról, a személyes adatok kategóriájáról, azon címzettek kategóriáiról, akiknek az Ön adatai továbbításra kerültek vagy kerülnek, a tervezett tárolási időszakról, a helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához vagy a tiltakozáshoz való jogról, a panaszhoz való jogról, személyes adatai forrásairól, ha azok nem tőlünk kerültek beszerezésre, továbbá az automatizált döntéshozatalról, beleértve a profilalkotást, és adott esetben az ennek részleteiről szóló végleges információkról;
 • a GDPR 16. cikke értelmében kérheti a helytelen személyes adatok haladéktalan helyesbítését vagy a nálunk tárolt személyes adatai kiegészítését;
 • a GDPR 17. cikke alapján kérheti az általunk tárolt személyes adatai törlését, kivéve, ha a szóban forgó adatok feldolgozására nem a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadsága alapvető jog gyakorlásához, jogi kötelezettség teljesítéséhez, közérdekű okok vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez van szükség;
 • a GDPR 18. cikke alapján kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, ha vitatja az adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön elutasítja azok törlését, ha az adatokra már nincs szükségünk, Önnek azonban szüksége van rájuk jogi igényei érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, vagy ha a GDPR 21. cikke alapján kifogást nyújtott be az adatkezeléssel szemben;
 • a GDPR 20. cikke alapján kérheti, hogy a hozzájárulása vagy szerződés alapján megadott személyes adatait strukturált, naprakész és géppel olvasható formátumban megkapja, illetve kérheti azok más felelős személynek történő továbbítást is;
 • a GDPR 7. cikkének (3) bekezdése értelmében bármikor visszavonhatja a korábban adott hozzájárulását. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a jövőben már nem folytathatjuk az adatkezelést ezen hozzájárulás alapján, és Ön ellenkező esetben a GDPR 77. cikke alapján panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál. Ezzel kapcsolatban általában a szokásos lakóhelye vagy a munkahelye, esetleg a székhelyünk szerinti állami felügyeleti hatósághoz fordulhat.

(2) Ha nem ért egyet személyes adatai feldolgozásával, kifogást nyújthat be a feldolgozásukkal szemben. Ez különösen akkor áll fenn, ha az adatkezelés nem szükséges az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez. A tiltakozás gyakorlása során arra kérjük, hogy magyarázza meg, miért nem kezelhetjük az Ön személyes adatait úgy, ahogyan azt tesszük. Jogos tiltakozása esetén felülvizsgáljuk az ügyek állását, és megszüntetjük vagy módosítjuk az adatkezelést, illetve bizonyítjuk Önnek az adatkezelés folytatásának kényszerítő, jogilag védett okait.

(3) Természetesen bármikor tiltakozhat személyes adatainak reklám és adatelemzés célú feldolgozása ellen.

(4) Minden kapcsolódó jogát a grtcgrtccz e-mail címünkön gyakorolhatja. Esetleges panaszait a felügyeleti szervnél, azaz az Adatvédelmi Hivatalnál nyújthatja be.

§ 3 - Személyes adatai feldolgozása a weboldalunkon tett látogatása során

(1) A weboldal pusztán tájékoztató jellegű használata esetén, azaz ha Ön nem regisztrál, vagy ha más módon nem ad meg nekünk információkat, csak azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyeket az Ön böngészője továbbít a szerverünknek. Ha szeretné figyelemmel kísérni weboldalunkat, a következő adatokat gyűjtjük, amelyek műszakilag szükségesek ahhoz, hogy meg tudjuk jeleníteni Önnek weboldalunkat, valamint garantálni tudjuk annak stabilitását és biztonságát (jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának f) pontja):

 • IP cím,
 • a kérdés dátuma és időpontja
 • a greenwichi középidőhöz (GMT) képest fennálló időzóna-különbség,
 • a kérés tartalma (konkrét oldal),
 • hozzáférési státusz/HTTP státuszkód,
 • aktuálisan továbbított adatmennyiség,
 • a weboldal, ahonnan a kérés érkezik (ún. HTTP referer),
 • webböngésző
 • az operációs rendszer és annak asztala,
 • nyelv és a böngésző szoftver verziója.

(2) A fent említett adatokon kívül a weboldalunk használata során sütik is eltárolásra kerülnek az Ön számítógépén. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyek az Ön merevlemezén tárolódnak, és amelyek (rajtunk keresztül) lehetővé teszik a sütiket elhelyező szervezet számára, hogy bizonyos, a weboldal megfelelő működéséhez szükséges információkat kapjon, vagy hogy nyomon kövesse az Ön mozgását a weboldalon. A sütik nem képesek programozási funkciókat végrehajtani vagy megfertőzni a számítógépet. Arra használatosak, hogy a kínált internetes szolgáltatásokat összességében felhasználóbarátabbá és hatékonyabbá tegyék.

(3) Sütihasználat:

a) Ez a weboldal a következő típusú sütiket használja, amelyek tartalmát és funkcióit az alábbiakban ismertetjük:

 • Ideiglenesen tárolt sütik (lásd a b) pontot),
 • Állandó sütik (lásd a c) pontot).

b) Amikor Ön kijelentkezik vagy bezárja a böngészőt, az ideiglenesen tárolt sütik automatikusan törlődnek. Ezek közé tartoznak különösen a munkamenet-sütik. Ezeket az úgynevezett Session-ID-t tárolja, amely lehetővé teszi, hogy a böngésző különböző lekérdezéseit egy közös munkamenethez rendelje. Így a számítógépét újra felismerhetjük, amikor visszatér a weboldalunkra. Amikor Ön kijelentkezik vagy bezárja a böngészőt, a munkamenet-sütik törlődnek.

c) Az állandó sütik bizonyos meghatározott idő elteltével automatikusan törlődnek. Ez az idő sütitípus-függő. A sütiket bármikor törölheti böngészője biztonsági beállításaiban.

d) Böngészőjének beállításait saját igényei szerint konfigurálhatja, és például elutasíthatja a harmadik féltől származó sütik vagy az összes süti elfogadását. Felhívjuk figyelmét, hogy előfordulhat, hogy nem tudja használni e weboldal összes funkcióját.

e) A sütik használatával kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el az 5. §-t.

§ 4 - Weboldalunk egyéb funkciói és ajánlatai

(1) Weboldalunk tisztán tájékoztató jellegű használata mellett különböző szolgáltatásokat (pl. My GRITEC) kínálunk, amelyeket Ön igény szerint vehet igénybe. Ezek a szolgáltatások általában regisztrációt igényelnek, amelyhez olyan további személyes adatokat kérünk Öntől, amelyeket a szolgáltatás nyújtásához használunk.

(2) Annak érdekében, hogy harmadik felek ne férhessenek hozzá jogosulatlanul az Ön személyes adataihoz, a regisztrációs és bejelentkezési folyamatra TLS (SSL) titkosítással kerül sor.

(3) Az említett szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat az Ön fiókjának érvényességi időtartama alatt kezeljük. Ha a továbbiakban nem kívánja igénybe venni szolgáltatásainkat, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk (1. § (2) bekezdés), és mi töröljük fiókját, valamint az összes hozzá kapcsolódó személyes adatot.

(4) Ha Ön e-mailben vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lép kapcsolatba velünk, az Ön által megadott adatokat (név, cégnév, telefonszám és e-mail cím, esetleg nem kötelező cím és fax adatok) annak érdekében tároljuk, hogy megválaszolhassuk kérdéseit. A kérdéssel kapcsolatos ügyintézés lezárását követően, de legkésőbb fél év múlva töröljük az ebből az összefüggésből származó adatokat. Amennyiben a kommunikáció eredményeként Ön érdeklődne termékeink vagy szolgáltatásaink nyújtása iránt, személyes adatait a szerződés megkötésének előkészítése érdekében őrizzük meg.

§ 5 - A Google Analytics használata

(1) Ez a weboldal a Google Inc. ("Google") webanalitikai szolgáltatását, a Google Analyticset használja. A Google Analytics úgynevezett "sütiket", azaz olyan szöveges fájlokat használ, amelyek az Ön számítógépén kerülnek eltárolásra, és amelyek lehetővé teszik a weboldal Ön általi használatának elemzését. A weboldal használatára vonatkozóan a sütik által generált információk általában a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek továbbításra és ugyanott tárolásra. Mivel ezen a weboldalon az Ön nagyobb védelme érdekében IP-anonimizálást alkalmazunk, az Ön IP-címét a Google az Európai Unión belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban előzetesen lerövidíti. Az IP-címek csak kivételes esetekben kerülnek teljes egészükben továbbításra az Egyesült Államokban található szerverre, majd ott lerövidítésre. Jelen weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat a weboldal üzemeltetője számára a weboldal használatának értékelésére, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal használatával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel.

(2) A Google Analyticsben az Ön böngészője által továbbított IP-cím nem kapcsolódik más Google-adatokhoz.

(3) Böngészője megfelelő beállításával Ön megakadályozhatja a sütik tárolását; ugyanakkor kérjük, vegye figyelembe, hogy ez esetben előfordulhat, hogy nem tudja maradéktalanul kihasználni a weboldal funkcióit. Ezen túlmenően a sütik által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az Ön IP-címét is) Google általi rögzítését, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását megakadályozhatja a következő linken elérhető Browser-Plug-in letöltésével és telepítésével: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz.

(4) Ez a weboldal a Google Analytics szolgáltatást "_anonymizeIp()" kiterjesztéssel használja. Ily módon az IP-címek feldolgozása rövidített formában történik, és a konkrét személyhez való hozzárendelés lehetősége kizárható. Ha az Önről gyűjtött adatokhoz egy személy azonosítása kapcsolódik, akkor azt azonnal kizárjuk, és a személyes adatokat azonnal töröljük.

(5) Weboldalunk használatának elemzésére és rendszeres fejlesztésére a Google Analytics szolgáltatást használjuk. A kapott statisztikák segítségével javítani tudjuk ajánlatunkat, és úgy alakíthatjuk ki, hogy az még érdekesebb legyen az Ön, mint felhasználó számára. Azokban a kivételes esetekben, amikor személyes adatokat továbbítanak az Egyesült Államokba, a Google betartja az EU-US Privacy Shield rendszer előírásait, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. A Google Analytics használatának jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének 1. mondatának f) pontja.

(6) Harmadik féltől származó információk: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Felhasználói feltételek: https://marketingplatform.google.com/about/analyti.... Adatvédelmi nyilatkozat: https://policies.google.com/privacy?hl=cz&gl=cz.

(7) Ezen túlmenően ez a weboldal a Google Analytics szolgáltatást látogatói információáramlás elemzésére (cross-device analysis) használja. Ügyfélfiókjában ezt az elemzést az "Adataim", "Személyes adatok" menüpontban kapcsolhatja ki.

§ 6 - Közösségi hálózatokra mutató hivatkozások és a weboldal ajánlásai

(1) Weboldalunk láblécében úgynevezett Social Bookmarks-ok (közösségi média megosztó linkek) segítségével ajánlhatja weboldalunkat. Ezzel kilép a weboldalunkról. Az olyan személyes adatok, mint az Ön IP-címe, a HTTP referer, a Timestamp és böngésző szoftvere, továbbításra kerülnek a felsorolt közösségi hálózat üzemeltetőjének.

(2) Felhívjuk figyelmét, hogy nincs befolyásunk arra, hogy az adatok átadása után az adott közösségi hálózat üzemeltetője hogyan kezeli az adatokat, és ez a terület kívül esik a felelősségünkön. A weboldalunkon található cikkeket e-mailben is ajánlhatja másoknak (boríték szimbólum). Az Ön e-mail kliense ajánlás szövegét tartalmazó új e-mailt nyit.

§ 7 - Ügyfeleink és beszállítóink személyes adatainak feldolgozása

(1) Az Ön személyes adatait szerződéses és a jogi kötelezettségeink teljesítése céljából kezeljük. Konkrétan a következő célokról van szó:

a) áruk és szolgáltatások vásárlása/eladása,
b) számviteli és adózási célok,
c) a bankszámlán végzett banki műveletek figyelemmel kísérése és végrehajtása,
d) a jogszabályban előírt adókötelezettségeknek való megfelelés.

Ezeket a személyes adatokat a szerződés időtartama alatt vagy a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljes körű rendezéséig, illetve az alkalmazandó jog által előírt időtartamig kezeljük.

(2) A személyes adatokat jogos érdekünk keretében is feldolgozzuk a termékeink iránti érdeklődés megértése, a fizetőképesség ellenőrzése, vagy adott esetben a tartozások behajtása, illetve a GRITEC s.r.o. jogainak védelme esetén a bizonyítékok szolgáltatása céljából. Mindezen személyes adatokat a szerződéses kapcsolat megkötése előtt és annak időtartama alatt, illetve a jogok teljes rendezéséig kezeljük.

(3) Személyes adatait jogos érdekünkből direkt marketing célokra, azaz arra is felhasználhatjuk, hogy felajánljuk Önnek azon szolgáltatásainkat vagy termékeinket, amelyek esetleg érdekelhetik. Az említett adatok felhasználásának időtartama legfeljebb egy év, ha szerződéses kapcsolat jött létre, akkor a szerződéses kapcsolat időtartama, valamint annak megszűnése után legfeljebb egy év. Ha nem szeretné, hogy személyes adatai direkt marketing célokra kerüljenek felhasználásra, akkor ezt mindenféle hátrányos következmény nélkül megtagadhatja. Egyszerűen küldje el kifogását az 1§ szakasz (2) bekezdésében megadott e-mail címre.

(4) Vagyonvédelmi célokból a GRITEC, s.r.o. székhelyén kamerarendszer telepítésére került sor. A kamerarendszer felvételei 7 napig kerülnek archiválásra, és nem kerülnek a megadott céltól eltérő célra további feldolgozásra.

§ 8 – Személyes adatok forrása

A GRITEC s.r.o. a személyes adatokat elsősorban az adatalanyoktól, vagy viselkedésük alapján, illetve nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásokból szerzi be. Ezeken a forrásokon kívül privát személyes adat forrásokat is igénybe vehet:

a) üzleti lehetőségek közvetítése az építőipari ágazatban: Istav Media, s.r.o. , KSH-azonosító: 03441725;

b) a megkeresett személy hitelképességére vonatkozó információk: Creditreform s.r.o., KSH-azonosító: 49615076.

§ 9 - Személyes adatok továbbítása

(1) Személyes adatai feldolgozásához részben külső szolgáltatókat veszünk igénybe. Ezeket a szolgáltatókat gondosan választottuk ki és bíztuk meg, az irányelveink kötelezik őket, és rendszeresen ellenőrizzük őket.

(2) Címzett kategóriák:

a) webtárhely-szolgáltató;
b) hírközlési szolgáltató;
c) analitikai szolgáltató (lásd az 5. §-t);
d) bérszámfejtő szolgáltatók;
e) banki szolgáltatók;
f) informatikai rendszerszolgáltatók;
g) ügyfél- és beszállító kezelő informatikai rendszerszolgáltatók;
h) humánerő szolgáltatók;
i) őrző-védő szolgáltatók;
j) a GRITEC és a SCHWENK csoport tagjai.

(3) Jogi kötelezettségei teljesítése során társaságunk személyes adatokat továbbít a vonatkozó jogszabályok által meghatározott közigazgatási szerveknek és hatóságoknak.

(4) Személyes adatait harmadik félnek is továbbíthatjuk, ha a partnereinkkel együtt rendezvényeken, szerződéskötésben vagy más hasonló szolgáltatásokban való részvételt ajánlunk fel.

(5) Ha szolgáltatóink vagy partnereink székhelye az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országban található, az ajánlat leírásában tájékoztatjuk Önt ennek következményeiről.

§ 10 - Jelen adatvédelmi nyilatkozat érvényessége és módosítása

Ez a 2018. májusában szövegezett adatvédelmi nyilatkozat aktuálisan érvényes.

A weboldalunk és a weboldalra vonatkozó ajánlatok további fejlődése, valamint a módosított jogi vagy hatósági előírások alapján szükségessé válhat ezen adatvédelmi nyilatkozat módosítása. A megfelelő, naprakész szövegezésű adatvédelmi nyilatkozat bármikor letölthető a következő címen található weboldalról: https://www.gritec.cz/ochrana-osobnich-udaju és kinyomtatható.

§ 11 - Magatartási kódex

Ha olyan incidens történik, amely sérti a magatartási kódexünket, lehetősége van névtelenül jelenteni azt a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével. Az észrevételei bizalmasak maradnak. A kapcsolatfelvételi űrlap itt található.

Adatvédelmi Szabályzat

Weboldalunk olyan külső komponenseket használ, mint például a Google Analytics és a Google Fonts, amelyek adatokat gyűjthetnek arról, hogy Ön hogyan használja ezt a weboldalt. Adatvédelmi Szabályzat.