Biztonsági szabványok

Ami a biztonsági és szabvány követelményeket illeti, ezek legfontosabb prioritásaink.

Megfelelünk a szabványok követelményeinek

Normkonformität

A balesetmegelőzésen túl a szabványok követelményeinek és vizsgálatoknak való megfelelés alapvető tényezők a transzformátor állomás hosszú távú megbízhatósága és élettartama szempontjából.

Ezért a GRITEC termelése a cseh, német és európai szabványok, rendeletek és irányelvek hatálya alá tartozik. Tanúsított minőségirányítási rendszerünk garantálja az összes megkövetelt előírás betartását.

MEGFELELÜNK AZ EN 62271-202 KÖVETELMÉNYEINEK

 • Minimális védettségi fokozat IP 23 DH, kérésre IP 34 D vagy IP 44 D, az EN 60529 szerint
 • Ívzárlat elleni védelem az EN 62271-202 szerint
 • Melegedési teszt és burkolat osztály az EN 62271-202 szerint
 • Elektromágneses tér elleni védelem (EMC) a 291/2015 Kormányrendelet és EN 50499 szerint.
 • Megfelelőségi nyilatkozat, Építési műszaki tanúsítvány és Terméktanúsítvány a cseh piacra, kérésre

Ívzárlat elleni védelem

Test Störlichtbogensicherheit

Ha az Ön állomása közterületen található, a maximális személyvédelem, a gyalogosok és az állomás személyzetének biztonsága elengedhetetlen.

A GRITEC társaságban speciális védelmi koncepciót dolgoztunk ki, amely figyelembe veszi a személyek esetleges kockázatokkal szembeni védelmét, és a szabványos követelményeknek már a gyártóüzemben megfelel. Így az Ön állomása biztonságos lesz, bárhová is telepíti.

A biztonság ebben az esetben elsősorban az ívzárlatot kísérő rendkívül erős hő- és mechanikai hatások elleni védelmet jelenti.

A GRITEC cég több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az ívvizsgálatok területén, az első vizsgálatokat, a PEHLA 2. számú irányelv akkori vizsgálati feltételei és értékelési kritériumai szerint, már 1974-ben elvégezte.

Teljesítjük az EN 62271-202 szabvány követelményeit: IAC-AB 20 kA/1mp.

Elektromágneses kompatibilitás (EMC)

Normkonformität

A GRITEC számára kiemelten fontos az elektromágneses tér elleni védelem témaköre!

A technológiának és annak a transzformátor állomáson való elhelyezésének jelentős hatása van az elektromágneses tér keletkezésére.

Nagy áramerősség esetén a transzformátor és a kisfeszültségű kapcsolótábla másodlagos csatlakozására kell összpontosítani. Itt az elektromágneses tér intenzitása egyszerűen a vezetékek és kábelelrendezés megváltoztatásával korlátozható.

Ugyanilyen fontos szerepet játszik az épületszerkezethez viszonyított elhelyezkedés. A kisfeszültségű kapcsolóberendezéseket és a csatlakozásokat ezért általában az állomás külső felületétől a lehető legtávolabb vagy a belső falakon helyezik el. Ez a transzformátor csatlakozási helyzetétől is függ.

A GRITEC évtizedek óta számos EMC mérést és számítást végzett, némely esetben az állomások üzemeltetőivel közösen.

Az így megszerzett ismeretek ma is értékes információforrást jelentenek számunkra az elektromos berendezések tervezésére vonatkozó belső irányelvek kidolgozásakor és a megfelelő alaprajzok elkészítésekor.

Így teszünk eleget azoknak az igényes követelményeknek, amelyeket az EMC területén a rendszerbiztonsággal és a nyilvánosság védelmével kapcsolatban mi és önök is meghatároztunk.

A Cseh Köztársaságban a munkavállalók és más személyek nem ionizáló sugárzás elleni védelmére a következők érvényesek:

 • 291/2015 Kormányrendelet,
 • Az EN 50499 szabvány, amely a munkavállalókat érő elektromágneses mezők referenciaértékeit tartalmazza 50 Hz-es frekvencián.

Földelés

Munkánk egyértelmű specifikációja az EN 50522 (333201) - Váltóáramú elektromos berendezések földelése 1 kV felett - szabványból ered.

Ez a szabvány követelményeket határoz meg az elektromos berendezések földelési rendszereinek tervezésére és kivitelezésére annak érdekében, hogy biztosítva legyen azok biztonsága és megfelelő működése.

A villamos rendszer összes feszültség/áram mentes vezető részét földeljük. Különleges esetekben szigetelt területek vannak kialakítva.

Az idegen vezető részek szükség esetén földelve vannak, például ív, mechanikai hibák, kapacitív vagy induktív csatolás miatt.

A GRITEC ezt a feladatot a belső földelő áramkör (FeZn szalag formájában) ill. a potenciálkiegyenlítés fő gyűjtősíne (Cu sín formájában) és a telepített berendezések aktív részei közötti látható összekötéssel oldja meg.

Ennek a megoldásnak az előnye, hogy magas üzembiztonságot és egyszerű utólagos ellenőrzéseket és méréseket tesz lehetővé.

A potenciálkiegyenlítéshez és a földelő áramkörökhöz való csatlakozáshoz ezen kívül a vasbeton vasalását is felhasználjuk.

Az EN 62271-202 szerint gyártott transzformátor állomásokra az EE melléklet szerinti előírások is érvényesek.

Speciális alkalmazásokhoz vagy speciális vevői igényekhez további földelési és potenciálkiegyenlítési intézkedések is megvalósíthatóak.

Bonyolult földelési rendszerek esetén, igény szerint, megfelelő dokumentációt készítünk és mérési jegyzőkönyveket szállítunk.

Villámvédelem

A hálózat üzemeltetőinek és a felhasználóinak nem csak a biztosítás feltételek miatt kell a rendkívül érzékeny rendszerek villámcsapások és túlfeszültségek hatása elleni védelméről gondoskodniuk.

Ezen a területen villámvédelemmel foglalkozó cseh és nemzetközi cégekkel működünk együtt.

A szakszerű tervezés mellett kiemelt figyelmet fordítunk az elszívórendszerek, az ejtővezetékek és a földelés anyagaira és csatlakozási pontjaira.

A csatlakozás bevált részleteive együtt teljes körűen biztonságos megoldást kap – dokumentációval és tesztjelentéssel.

Vízvédelem

Számos műszaki alkalmazás speciális vízvédelmi intézkedéseket igényel.

Alapvető jelentőséggel bír a vizet szennyező anyagok felelősségteljes kezelése. Ezen rendszerek tervezőinek és üzemeltetőinek kulcsszerepe van ebben. Itt semmit sem szabad a véletlenre bízni.

A tércellákból álló GRITEC épületrendszer ebből a szempontból óriási előnyt jelent. Kiváló minőségű betont használunk, amely nem ereszti át a fent említett anyagokat. Ezenkívül a hézagmentes szerkezeti rendszer megakadályozza, hogy ezek az anyagok a hézagokon keresztül átszivárogjanak.

A GRITEC-val olyan partnert választ, amely a német vízkészletekről szóló törvény (WHG) szerinti minősítéssel rendelkezik. Használja ki sokéves tapasztalatinkat, melyeket a dízel vagy fűtőolaj tároló objektumok, a tűz- és tűzveszélyes folyadékok és egyéb veszélyes anyagok, például a transzformátorokban hűtőközegként használt magasan finomított ásványi olajok tárolására és kezelésére szolgáló berendezések tervezésében és gyártásában szereztünk.

Tűzvédelem

A betoncelláinkba beépített számos műszaki berendezés nagy követelményeket támaszt a tűzvédelemmel szemben, mind a teherhordó és nem teherhordó szerkezetek, mind a felületkezelés esetében. Nem csak az állomáson lévő műszaki rendszerek által jelentett tűzveszélyt kell figyelembe venni, hanem az állomás szerkezeti megoldását és az épületben való elhelyezkedését is. Ide tartoznak például a környező épületektől vagy az ingatlan határától való megfelelő távolságra vonatkozó követelmények, a meglévő épülethez való közvetlen hozzáépítés és esetleg egyéb helyi kivitelezési előírások.

Bizonyos esetekben a ČSN 7308xx szabvány sorozat,-az épületek tűzbiztonságáról szóló szabvány - szerinti kifejezetten magas tűzállósági osztályt írnak elő. Építési-fizikai szempontból a varrat nélküli tércellák gyártási folyamata, kiváló minőségű alapanyagok, különösen nem éghető építőanyagok, például beton, acél és habarcs felhasználásával kombinálva probléma nélkül megfelel ezeknek a követelményeknek. A beton előregyártásának köszönhetően vékony és egyben rendkívül ellenálló szerkezeteket tudunk kivitelezni. A tűzbiztonsági megoldásoknál az EN 1992-1-2 Betonszerkezetek tűzhatásokra való tervezése szabványt is alkalmazzuk.

Az UF, UK és UKL standard termékcsaládokat független vizsgálóintézetek tesztelték és értékelték tűzállóság szempontjából. A tércellák kerületi falainál és mennyezeténél a REW 90 és REI 90 besorolás szerinti ellenállást igazolták. Speciális felhasználási esetekben, például veszélyes anyag raktárakban vagy fűtőberendezéseknél, a teljes épületrendszer, beleértve az ajtókat és az esetleges szellőzőelemeket is, a szükséges tűzállósági osztályra tervezhető.

A villamosenergia-ipari elosztó alállomások területén a ČSN EN 62271-202 további követelményeket támaszt a használt anyagok és új anyagok, tűz esetén való viselkedésére vonatkozóan. A GRITEC kivétel nélkül csak nem gyúlékonynak minősített anyagokat használ.

Az anyagok kiválasztásánál az Ön tervezett felhasználási követelményei szerint, és a ČSN EN 13501 sorozatba tartozó szabványok szerinti építőipari termékosztályok és épületszerkezetek besorolása alapján járunk el.

Szívesen adunk tanácsot a standard és a speciális tűzvédelmi követelményeket támasztó projektekben.

Zaj elleni védelem

Schallschutz

A zajmentesség biztosítása lakott területeken is

Zaj. Kényes téma, amelyre a kormányrendelet szerint szigorú egészségügyi határértékek vonatkoznak. Saját megoldást fejlesztettünk ki, melynek köszönhetően nyugodtan fog aludni.

Hogy elkerüljük a javítások és átépítések felesleges többletköltségeit, ebben az esetben is tanácsot és támogatást nyújtunk a projekt tervezésében és előkészítésében. A beton kiváló tulajdonságai mellett megoldásunk szerves részét képezik a hangszigetelő ajtók és szellőzőelemek. Az épület alakja és elhelyezkedése is ugyanúgy fontos a szabványos követelmények teljesítésének érdekében.

Szívesen segítünk műszaki építmények építészeti akusztikai projektjeinek elkészítésében.

  • A falak hangszigetelése: vastagságuktól függően 47 dB-től (vast. 10 cm) 58 dB-ig (vast. 20 cm). További intézkedés pl. belső burkolat készítése perforált fémlemezzel és hangszigeteléssel.
  • Egyszárnyú ajtókat kínálunk 18-40 dB zajtompítással. Speciális projektek esetében egyszárnyú ajtóknál akár 55 dB-t, kétszárnyú ajtóknál pedig 52 dB-t is el tudunk érni.
  • A szellőzőelemekre vonatkozó intézkedések a hangszigetelt fémcsatornáktól - a tető alá vagy a falakra szerelve - a csillapítóernyős betoncsatornákig terjednek.
  • A talaj zaj elleni védelemre való felhasználása egy nagyon egyszerű szigetelési módszer, amely földdombokból, részleges vagy teljesen lejtőbe történő beépítésből vagy felszín alatti elhelyezésből, azaz földalatti állomásokból áll.

Betörés elleni védelem

Sicherheit

A műszaki építmények gyakran nagyon elszigetelten helyezkednek el, ezért az üzemeltető személyzete többnyire csak a karbantartás folyamán vagy üzemzavar esetén ellenőrzi azokat. Az illetéktelen személyek elektromos vagy gázberendezéssel felszerelt helyiségekbe való behatolása romboló következményekkel járhat ezen személyek egészségére vagy életére, nem is beszélve a berendezés megrongálásáról.

Ezért van nagy jelentősége az épület betörés elleni védelmének.

A GRITEC építményei évtizedek óta gyakran részei a városi és vidéki környezetnek, és nem érzékelik őket zavaró idegen elemként. Ez a magyarázata annak, hogy rendkívül ritkán fordulnak elő rongálási eseteket.

A nagyon ellenálló, legalább 10 cm vastagságú vasbetonfal leküzdése gépek vagy nehéz szerszámok nélkül nem lehetséges anélkül, hogy ezzel figyelemet keltenének.

Ajtóinkat és szellőzőelemeinket úgy alakítjuk ki, hogy az erőszakos behatolás a lehető legnehezebb legyen. Ezt igazolták az IEC 60-262 szerinti sikeres ütési tesztek. Ajtóink és szellőzőelemeink ellenállóképességét számos sikeres állomási ívállósági teszt igazolta. Ezek a vizsgálatok kimutatták, hogy szerkezetük a legnagyobb igénybevételnek is ellenáll.

Ez az oka annak is, hogy TAM alumínium ajtóinkon a vasalás továbbra is a belső oldalon vannak, hogy védve legyenek a külső hozzáféréstől. A nagy szilárdságú alumíniumötvözetből készült lemezbetétekkel ellátott ajtó masszív keretszerkezete kellő stabilitást ad az ajtónak. A 3 pontos reteszeléssel együtt ez magas szintű biztonságot garantál.

Kérésre a nyílászáróinkat és szellőzőelemeinket az EN 1627 szabvány szerinti magasabb RC2 vagy RC3 betörésállósággal is gyárthatjuk. A teszteket hitelesített független és akkreditált vizsgálóintézetek végezték.

Napjainkban sok biztosítótársaság, a rendkívül összetett berendezések esetében, megköveteli a biztonsági rendszerek használatát. . Ajtóinkra könnyen fel lehet szerelni reteszeket és mágneses érintkezőket. kel. Tércellás gyártási rendszerünk lehetővé teszi, hogy már a gyártó üzemben egy komplett rendszer, például mozgásérzékelők és külső falellenőrzés legyen telepítve.

Ballisztikai védelem

A polgári és katonai szektor biztonsági szempontból érzékeny berendezései speciális ballisztikai követelményeket támasztanak. Ezekre a rendkívüli biztonságot igénylő objektumokra olyan megoldást fejlesztettünk ki, amely megfelel a golyóállóság, a repeszek és a robbanóanyagok hatásai elleni védelem legmagasabb követelményeinek.

Szívesen adunk tanácsot műszaki építmények ballisztikai védelmével kapcsolatban.

Nemcsak hogy eleget tesszünk a szabványos követelményeknek és előírásoknak, de saját vizsgáló laboratóriumunkban is végzünk teszteket.

Zkoušky ve vlastní zkušebně
Zkoušky ve vlastní zkušebně

Adatvédelmi Szabályzat

Weboldalunk olyan külső komponenseket használ, mint például a Google Analytics és a Google Fonts, amelyek adatokat gyűjthetnek arról, hogy Ön hogyan használja ezt a weboldalt. Adatvédelmi Szabályzat.